HR logo HR digitální vydání

Zatmění v roce 2016

V roce 2016 nastávají dvě zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce. Pro pozorovatele z Čech se však bude jednat o rok patřící mezi ty chudší.

9. března – úplné zatmění Slunce, u nás neviditelné
23. března – polostínové zatmění Měsíce, u nás neviditelné
1. září – prstencové zatmění Slunce, u nás neviditelné
16. září – polostínové zatmění Měsíce, u nás viditelné v podstatě v celém svém průběhu

Další podrobnosti (mapky průběhů, animace zatmění atd.) lze najít na stránce http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.

Podkapitoly: