HR logo HR digitální vydání

Planety

Následující oddíl uvádí základní efemeridy planet. Slovní popis uvádí přehled viditelnosti planety a její zdánlivý pohyb mezi hvězdami. Připojen je také graf viditelnosti planety. Mezi parametry, které jeho podobu nejvíce ovlivňují, jsou úhlová vzdálenost planety od Slunce a dosažená výška nad obzorem na počátku/konci soumraku. Soumrakem se, nebude-li uvedeno jinak, myslí soumrak občanský. Pozorovatelné konjunkce planet s Měsícem a ostatními tělesy jsou narozdíl od minulých vydání uvedeny v přehledu úkazů.

Tabulky uvádějí pro planety následující veličiny:

označení veličina jednotka
RA zdánlivá geocentrická rektascenze1 [h] [min] [s]
Dec zdánlivá geocentrická rektascenze1 [°] [´] [´´]
r zdánlivý polární poloměr planety1 [´´]
D vzdálenost planety od Země1 [AU]
f fáze planety (poměr osvětlené plochy k celkové ploše kotoučku)1,3
mag zdánlivá jasnost1 [mag]
východ, západ
průchod
topocentrický okamžik východu, průchodu místním poledníkem
a západu na průsečíku 15° v. d. a 50° s. š.2
[h] [min]

1) Hodnoty jsou uváděny pro 0 h terestrického času
2) Údaje jsou uváděny ve středoevropském čase (SEČ). Časy jsou uváděny se započtením atmosférické refrakce.
3) Hodnoty uváděny pouze pro terestrické planety. Pro ostatní je fáze vždy blízká 1,0.

Pro planety Jupiter a Saturn jsou k dispozici grafy poloh jejich nejjasnějších měsíců, pro planety Uran a Neptun jsou k jejich snazšímu nalezení uvedeny vyhledávací mapky. Ostatní údaje nalezne čtenář v elektronickém vydání ročenky.

Grafy viditelnosti zobrazují vhodnost podmínek pro pozorování daného objektu. Hodnota funkce zahrnující maximální dosaženou výšku nad obzorem, úhlovou vzdálenost od Slunce a jeho výšku nad/pod obzorem je zároveň normována přes delší časové rozpětí. Pokud má sloupec pro dané období poloviční výšku, znamená to, že „viditelnost” objektu dosahuje 50 % maxima z období 2000 – 2025.

Oskulační elementy

a M e ω i Ω n
AU ° ° ° ° °
Merkur 0.38712 312.242 0.20565 77.473 7.0042 48.308 4.092031
Venuše 0.72333 327.857 0.00674 131.740 3.3946 76.638 1.602124
Země 0.99998 166.515 0.01674 102.880 0.0021 172.798 0.985635
Mars 1.52359 291.562 0.09343 336.202 1.8482 49.506 0.524083
Jupiter 5.20166 159.985 0.04899 14.230 1.3037 100.514 0.083119
Saturn 9.56176 157.129 0.05281 94.050 2.4884 113.564 0.033340
Uran 19.13531 211.729 0.04987 172.132 0.7721 73.965 0.011775
Neptun 29.98324 277.893 0.00704 62.867 1.7726 131.825 0.006003
a ~ velká poloosa dráhy; M ~ střední anomálie; e ~ excentricita; ω ~ argument perihelu;
i ~ sklon dráhy; Ω ~ délka výstupného uzlu; n ~ střední denní pohyb
pro 2016 (MJD= 57560) vzhledem k ekliptice a jarnímu bodu J2000,0