HR logo HR digitální vydání

Saturn

Saturn

Saturn se po celý rok nachází v souhvězdí Hadonoše. Prstence pozorujeme ze severní strany, tedy pozorovatelé na severní polokouli je v nepřevracejícím dalekohledu vidí „shora“. Jsou otevřeny na maximum – poměr jejich velké a malé poloosy se změní jen nepatrně, protože se blíží letní slunovrat na severní polokouli Saturnu (nastane v roce 2017).

Počátkem roku je Saturn pozorovatelný ráno, vychází okolo 6. hodiny nad jihovýchodním obzorem a jeho viditelnost se dále zlepšuje. Dne 9. 1. v 5 h SEČ nastává těsné přiblížení Saturnu a Venuše (0,1°). Obě tělesa vycházejí nad náš obzor čtvrt hodiny po konjunkci v délce.

Od dubna je Saturn pozorovatelný ve druhé polovině noci, od konce května po celou noc. Planeta se na začátku roku pohybuje přímo, 25. 3. ve 14 h SEČ je zastávce a začíná se pohybovat zpětně. Opozice se Sluncem nastává 3. 6. v 8 h SEČ, týž den v 11 h SEČ je Saturn nejblíže Zemi (9,015 AU). Jasnost planety dosahuje +0,0 mag. Velká poloosa Saturnova prstence má v době opozice zdánlivý rozměr 20,9", malá poloosa 9,2". Během léta se Saturn přesouvá na večerní oblohu. V další zastávce je 13. 8. v 19 h SEČ a poté se opět pohybuje přímo.

Dne 30. 10. ve 2 h SEČ nastává druhá letošní konjunkce Saturnu a Venuše (3°) a brzy poté období viditelnosti Saturnu končí. Počátkem listopadu už planeta zapadá na konci nautického soumraku. Dne 10. 12. v 9 h SEČ se Saturn ocitá v největší vzdálenosti od Země (11,031 AU), konjunkce se Sluncem nastává týž den ve 13 h SEČ. V listopadu i prosinci zůstává Saturn nepozorovatelný, dne 31. 12. vychází současně s počátkem nautického soumraku.