HR logo HR digitální vydání

Mars

Mars

Letošní rok je pro pozorovatele Marsu relativně příznivý, protože se planeta dostává do blízké opozice se Sluncem, na druhou stranu bude planeta kvůli nízké deklinaci během opozice jen nízko nad obzorem.

Na začátku ledna je Mars na ranní obloze. Vychází před druhou hodinou a počátkem nautického soumraku už svítí ve výšce 30° nad jižním obzorem, jasnost má okolo +1,2 mag. Pohybuje se přímo souhvězdími Panny, Vah a Štíra. Dne 17. 4. ve 3 h SEČ je stacionární v souhvězdí Hadonoše a poté se pohybuje zpětně až do 30. 6., kdy je v 9 h SEČ opět v zastávce, a to v souhvězdí Vah. Až do konce roku se pak pohybuje přímo.

Od konce dubna do poloviny června je Mars viditelný po celou noc. Opozice nastává 22. 5. ve 12 h SEČ, v nejmenší vzdálenosti od Země (0,503 AU) se Mars ocitne 30. 5. ve 23 h SEČ. Planeta v době opozice kulminuje okolo půlnoci ve výšce 18,5° nad obzorem, nedaleko Saturnu a také hvězdy Antares, jež se Marsu podobá svým zabarvením. Jasnost planety však bude mnohem vyšší – dosáhne -2,1 mag a zdánlivý průměr kotoučku přesáhne 18".

Po opozici je viditelnost Marsu nadále dobrá, ale brzy se omezí pouze na večerní oblohu. Od srpna do konce října jej najdeme večer nad jihozápadním obzorem. Přes souhvězdí Štíra a Hadonoše se přesouvá do Střelce.

Díky rostoucí deklinaci a prodlužujícím se nocím bude v listopadu a prosinci Mars na obloze viditelný po větší část noci než v předchozích měsících, jeho jasnost ovšem do začátku listopadu klesne na +0,3 mag. V té době se také přes souhvězdí Kozoroha přesune do Vodnáře. Dne 31. 12. najdeme Mars na konci nautického soumraku ve výšce 28° nad jihozápadním obzorem ve společnosti Venuše a především Neptunu, s nímž jej za několik hodin čeká extrémně těsná konjunkce (0,02°; viz též Neptun). Jasnost Marsu bude v té době činit už jen +0,8 mag a zdánlivý průměr kotoučku planety klesne pod 6". Planeta na konci roku zapadá po 21. hodině.