HR logo HR digitální vydání

Merkur

Merkur

V roce 2016 nastává šest maximálních elongací Merkuru, tři východní a tři západní. Počátkem roku je Merkur večer nízko nad jihozápadním obzorem. Už 14. 1. v 15 h SEČ však prochází dolní konjunkcí se Sluncem. První letošní maximální elongace Merkuru (26° západně od Slunce) nastává 7. 2. ve 3 h SEČ. Planeta je na obloze nedaleko Venuše ráno velmi nízko nad jihovýchodním obzorem a také díky malé jasnosti (0,0 mag) je prakticky nepozorovatelná. Následující horní konjunkcí se Sluncem projde Merkur 23. 3. ve 21 h SEČ.

Nejlépe planetu uvidíme v dubnu. Na počátku měsíce zapadá současně s koncem občanského soumraku. Jasnost má -1,5 mag a v následujících dnech postupně slábne. Planeta však stoupá nad obzor a v polovině dubna se na konci občanského soumraku (okolo 19:30 SEČ) nachází ve výšce 12° nad západním obzorem a má jasnost -0,3 mag. Po největší východní elongaci (20° od Slunce) 18. 4. v 15 h SEČ však jasnost i výška Merkuru rychle klesá. Po 23. dubnu, kdy jasnost Merkuru klesne až k +1 mag, období viditelnosti končí.

Další dolní konjunkce se Sluncem nastává 9. 5. v 16 h SEČ. Dojde při ní k přechodu Merkuru přes Slunce. Úkaz je u nás pozorovatelný téměř v celém průběhu. Při následujících maximálních elongacích 5. 6. v 10 h SEČ (24° západně od Slunce) a 16. 8. ve 22 h SEČ (27° východně od Slunce) je Merkur nepozorovatelný. Mezi těmito elongacemi projde Merkur horní konjunkcí se Sluncem 7. 7. ve 4 h SEČ a poté dolní konjunkcí 13. 9. v 1 h SEČ.

Období viditelnosti Merkuru na ranní obloze nastává na přelomu září a října. Největší západní elongace (18° od Slunce) planeta dosahuje 28. 9. ve 21 h SEČ. Následující ráno se nachází na začátku občanského soumraku ve výšce 11° nad východním obzorem v konjunkci s Měsícem. Jasnost Merkuru je -0,5 mag a dále roste. Dne 11. 10. dojde k těsné konjunkci Merkuru s Jupiterem (0,8°). Počátkem občanského soumraku najdeme planety 5° nad východním obzorem. Jasnost Merkuru je v té době -1,1 mag. Období viditelnosti končí v polovině října.

Po horní konjunkci se Sluncem 27. 10. v 17 h SEČ se Merkur letos naposledy objeví na večerní obloze v prosinci. Největší východní elongace (21° od Slunce) dosáhne 11. 12. v 5 h SEČ. Planeta však bude v červáncích prakticky nepozorovatelná. Na konci občanského soumraku bude ve výšce 4° nad jihozápadním obzorem. Jasnost bude mít okolo -0,4 mag. Dne 28. 12. ve 20 h SEČ nastává dolní konjunkce Merkuru se Sluncem.