HR logo HR digitální vydání

Korespondenční katalog

Korespondenční katalog hvězd zakrývaných Měsícem.

Soubory obsahují korespondenci 18735 hvězd zakrývaných během sarosu, jejichž magnituda je rovna 8,0, nebo jasnějších a ležících v pásmu od deklinace –29 do deklinace +29, kde leží dráha Měsíce. Výběr je proveden podle katalogu SAO, korespondence podle dalších katalogů je uvedena v souboru katalogy.

Pokud jde o vizuální dvojhvězdu uvedenou v katalogu WDS, jsou v tabulce uvedena čísla SAO, DM, WDS a složky i jejich magnitudy. Pokud jde o proměnnou, jsou v tabulce uvedena jména proměnné z katalogu OKPZ. Hvězdy lze vyhledat na mapách uvedených v oddílu seznam map vydaných v HaP.

Podkapitoly: