HR logo HR digitální vydání

Úvod

Perihelem letos projde úctyhodný počet 67 komet. Z tohoto čísla je drtivá většina komet krátkoperiodických, přesně 45, pozorovaných ve dvou a více návratech s definitivním katalogovým číslem. Dalších 16 krátkoperiodických komet bylo pozorováno jen v jednom návratu a v roce 2020 by při znovuobjevení mohly definitivní katalogové číslo dostat. Zbylých 6 komet jsou komety dlouhoperiodické. Mnoho dalších bude ale zcela jistě objeveno v průběhu roku. Drtivá většina těchto komet jsou malé nebo téměř vyhaslé, slabé komety pozorovatelné jen CCD kamerami na větších dalekohledech. Jen málo z nich bude jasnějších a viditelných i vizuálně.

Kromě těchto komet by měla perihelem projít i ztracená kometa 85D/Boethin. Ta byla v minulém století pozorována při dvou návratech jako dosti aktivní a jasná kometa viditelná při lepších návratech binokuláry. V roce 2008 měla být cílem kosmické sondy v rámci mise EPOXI, jenže od návratu v roce 1986 už nebyla pozorována. Sonda byla přesměrována ke kometě 103P/Hartley a kometa Boethin byla prohlášena za ztracenou. Je možné, že objevová jasnost byla způsobená rozpadem jádra komety, které později zaniklo. Podobný osud mohl potkat i kometu 58P/Jackson-Neujmin, která byla naposledy pozorována v roce 1995 jako jasný objekt 10 magnitudy. V následujících dvou návratech ovšem také nebyla nalezena. Pokud nedojde k jejímu znovuobjevení ani letos, patrně bude přeřazena mezi komety ztracené.

Rok 2020 bude na jasnější komety opět dost chudý. Nejjasnější kometou roku bude dlouhoperiodická C/2017 T2 (PANSTARRS) s maximem jasnosti okolo 9 mag. Téměř stejnou jasnost bude mít i periodická kometa 88P/Howell, ta ovšem bude od nás obtížně pozorovatelná a při maximální jasnosti bude její pozorování od nás nemožné kvůli hluboké jižní deklinaci. Výborný návrat bude mít ještě kometa 141P/Machholz s maximem jasnosti okolo 11,5 mag. U žádné další komety nepředpokládáme viditelnost menšími dalekohledy. Kolem Slunce projde i slavná kometa 2P/Encke, její návrat bude ale nejhorší možný a v období vyšší jasnosti bude na obloze jen pár stupňů od Slunce.

Loni prošla perihelem kometa 29P/Schwassmann-Wachmann. Obíhá okolo Slunce po téměř kruhové dráze za planetou Jupiter a viditelná je většími dalekohledy vizuálně bez ohledu na její polohu, ovšem jen za předpokladu, že u ní dojde k výbuchu (outburstu), k nímž u ní dochází hned několikrát ročně. Její klidová jasnost je mezi 14-16 mag, v outburstech zjasňuje na 12-13, výjimečně až 10 mag.

Pro každý měsíční nov, období, kolem něhož jsou podmínky pozorovatelnosti nejlepší, je sepsán přehled komet jasnějších 14 mag. Pro den měsíčního novu je k dispozici i diagram výšky nad obzorem v průběhu noci a soumraků, který lze použít k plánování nočního pozorování. Diagramy jsou vytvořeny pro 15° v. d. a 50° s. š. Jsou také připojeny mapy pro vyhledání komet jasnějších 10 mag. Pro viditelné komety jasnější 14 mag je uveden přehled dráhových elementů. Dráhové elementy obsahují oficiální označení, den, měsíc a rok průchodu perihelem, perihelovou vzdálenost(q), excentricitu dráhy(e), argument perihelu(ω), délku výstupného uzlu(Ω) a sklon dráhy(i).