HR logo HR digitální vydání

Planetky jasnější než 10 mag v opozici

číslo název rok měsíc den elongace (°) magnituda [mag]