HR logo HR digitální vydání

Pluto

Přijatelné podmínky viditelnosti nastávají zhruba od dubna do října, nejpříznivější jsou v srpnu. Trpasličí planetu Pluto nalezneme v souhvězdí Střelce, poblíž hvězdy µ Sagittarii. Země se k Plutu nejvíce přiblíží dva dny před jeho opozicí se Sluncem (26. 6. ve 13 h SEČ, 31,038 AU) a nejvíce se od něho vzdálí dva dny po konjunkci (31.12. ve 3 h SEČ, 33,135 AU). Podmínky k nalezení Pluta se neustále zhoršují, v současné době se vzdaluje od Slunce, jeho jasnost tedy klesá a současně se posouvá ke stále jižnějším deklinacím.

(Fyzikální) charakteristika:
Siderická perioda 248,4302 r
Synodická perioda 366,73 d
Hmotnost 1,3.1022 kg; 0,0022 MZemě
Hustota 2030 kg/m3
Průměr ~ 2300 km
Rotační perioda 6,3872 d (retrográdní)
Sklon osy 111,29°
Gravitační zrychlení 0,72 m.s-2
Jasnost +13,6 mag až +15,9 mag
Průměrná oběžná rychlost 4,75 km. s-1
Průměrná povrchová teplota 40 K
Počet známých přirozených měsíců 3
Geocentrické úkazy (SEČ)
měsíc den hodina
Stacionární 4 9 8
Opozice se Sluncem 6 28 6
Stacionární 9 16 13
Konjunkce se Sluncem 12 29 9
Podkapitoly: