HR logo HR digitální vydání

Polárka

Zdánlivé polohy Polárky jsou uvedeny pro každý desátý den, pomocná tabulka pro její snadné vyhledání slouží k jednoduchému určení jejího azimutu a výšky nad obzorem. Azimut je tabelován přímo, jakožto funkce zeměpisné šířky pozorovatele φ a hodinového úhlu Polárky H - počítá se od severu na západ (pro H v intervalu 0–12h) či na východ (pro H v intervalu 12–24h). Veličina f pak slouží k výpočtu výšky Polárky nad obzorem z jednoduchého vzorce h = φ + f.

Podkapitoly: