HR logo HR digitální vydání

Říjen

Úkazy

datum hodina úkaz
3.10.2012 8 h Venuše v konjunkci s Regulem (Venuše 0,1° jižně; od nás pozorovatelné přiblížení Venuše k Regulu (alfa Leo) na vzdálenost několika obloukových minut)
5.10.2012 2 h Měsíc v odzemí (405 128 km)
5.10.2012 21 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,6° jižně)
8.10.2012 9 h Měsíc v poslední čtvrti
12.10.2012 16 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 6,8° jižně; Venuše v blízkosti Měsíce pozorovatelná 12. a 13. 10. ráno na východě)
15.10.2012 13 h Měsíc v novu
17.10.2012 2 h Měsíc v přízemí (360 685 km)
18.10.2012 14 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 1,1° severně; Mars v blízkosti Měsíce pozorovatelný večer nízko nad jihozápadním obzorem)
21.10.2012 maximum meteorického roje Orionid (ZHR 25)
22.10.2012 5 h Měsíc v první čtvrti
23.10.2012 1 h Slunce vstupuje do znamení Štíra
25.10.2012 10 h Saturn v konjunkci se Sluncem
26.10.2012 23 h Merkur v největší východní elongaci (24° od Slunce)
29.10.2012 21 h Měsíc v úplňku

Viditelnost planet

planeta viditelnost
Merkur nepozorovatelný
Venuše ráno na východě
Mars večer nízko nad západním obzorem
Jupiter kromě večera po celou noc
Saturn nepozorovatelný
Uran po celou noc kromě jitra
Neptun většinu noci kromě rána
FULL PDF
1. den měsíce
FULL PDF
16. den měsíce