HR logo HR digitální vydání

C/2010 S1 (LINEAR) – 20. května 2013

Další zajímavá kometa roku 2013 je opět dlouhoperiodická – C/2010 S1 (LINEAR).

Byla objevena 21. září 2010 jako planetkový objekt o jasnosti 18,5 mag v rámci přehlídky LINEAR, následně byly u tohoto tělesa identifikovány kometární charakteristiky. Dráha komety je velmi zajímavá. Toto poměrně velké těleso (absolutní magnituda z vizuálních pozorování zatím vychází na -2) se pohybuje po hyperbolické retrográdní dráze s vysokým sklonem 125°, přísluním projde 20. května 2013 ve vzdálenosti 5,9 AU od Slunce.

Pokud kometě vydrží trend zjasňování podle uvedených parametrů, bude po celý rok 2013 pozorovatelná velkými přístroji při jasnosti mezi 13-14 mag, navíc se zdá, že podle dosavadních vizuálních odhadů je dokonce ještě o další magnitudu jasnější. Uveřejňujeme jen efemeridu.

http://www.aerith.net/comet/catalog/2010S1/2010S1.html