HR logo HR digitální vydání

P/1998 U3 (Jager) – 14. března 2014

Kometu objevil 23. října 1998 rakouský astrofotograf Michael Jäger při pozorování východně od Vídně. Při minulém návratu kometa dosáhla jasnosti kolem 10 mag a nejjasnější byla asi měsíc před průchodem přísluním. Jedná se pravděpodobně o dost velké ale málo aktivní těleso, neboť z vizuálních pozorování vyplývá absolutní jasnost kolem 2 mag a zjasňování s vysokou mocninou 25.

Od září 2013 by kometa měla být v dosahu vizuálních pozorování velkými přístroji a podmínky pro její sledování budou vynikající, v listopadu a prosinci bude pozorovatelná takřka v nadhlavníku při jasnosti kolem 12 mag. Kometa však bude dále zjasňovat, nakolik přísluním prochází teprve 14. března 2014. V maximu by mohla dosáhnout 10 mag. V letošní ročence uveřejňujeme pouze efemeridu, mapky pro období nejvyšší jasnosti naleznete v ročence pro rok 2014.

http://www.aerith.net/comet/catalog/1998U3/2014.html