HR logo HR digitální vydání

C/2012 F6 (Lemmon) – 25. března 2013

Další zajímavou dlouhoperiodickou kometou roku 2013 by mohla být C/2012 F6 (Lemmon). Byla objevena v rámci přehlídky Mount Lemmon Survey (A. R. Gibbs) dne 23. března 2012 jako nový objekt planetkového vzhledu o jasnosti kolem 21 mag. Po umístění tělesa na stránky „NEO-CP“ řada pozorovatelů identifikovala u tohoto tělesa kometární charakteristiky.

Podle uvedené dráhy, která je poměrně předběžná (v době uzávěrky ročenky uplynuly od objevu dva měsíce a takto slabé těleso je sledováno zřídka), projde tato kometa přísluním 25. března 2013 ve vzdálenosti 0,7 AU od Slunce a mohla by dosáhnout jasnosti kolem 12 mag (v optimističtější variantě možná kolem 10 mag). Důvodem pro takto nízkou maximální jasnost je jednak nízká absolutní jasnost objektu a za druhé nevýhodná geometrie průchodu přísluním, který se odehraje téměř 1,5 AU od Země.

V roce 2013 bude kometa od nás pozorovatelná až od května, neboť v zimě má nízkou deklinaci i elongaci a na jaře (počátkem dubna) je v konjunkci se Sluncem. Ke spatření malými dalekohledy tak bude nejspíše jen v květnu, velkými dalekohledy pak do července 2013. Uveřejňujeme jen efemeridu.

http://www.aerith.net/comet/catalog/2012F6/2012F6.html