HR logo HR digitální vydání

Eris

Oskulační elementy přepočtené na epochu 30. září 2012:
Velká poloosa: 68,01224 AU
Excentricita: 0,43576
Sklon dráhy: 43,84447°
Argument perihelu: 150,80907°
Délka výstupného uzlu: 36,05131°
Střední anomálie: 202,75378°
Siderická oběžná doba: 560,90 r

(Fyzikální) charakteristika:
Hmotnost: 1,67.1022 kg; 0,0028 MZemě
Hustota: ~2 500 kg/m3
Průměr: ~1200 km
Gravitační zrychlení: ~0,8 m.s-2
Jasnost: ~19 mag
Průměrná oběžná rychlost: 3,44 km.s-1
Průměrná povrchová teplota: ~40 K
Počet známých přirozených měsíců: 1