HR logo HR digitální vydání

Makemake

Oskulační elementy přepočtené na epochu 30. září 2012:
Velká poloosa: 45,49038 AU
Excentricita: 0,16142
Sklon dráhy: 29,01301°
Argument perihelu: 296,83250°
Délka výstupného uzlu: 79,28700°
Střední anomálie: 154,17383°
Siderická oběžná doba: 306,82 r

(Fyzikální) charakteristika:
Hmotnost: 3×1021 kg; 0,0005 MZemě
Hustota: ~ 2 000 kg/m3
Průměr: ~ 710 km
Gravitační zrychlení: 0,4 m.s-2
Jasnost: 16,7 mag (opozice)
Průměrná oběžná rychlost: 4,42 km.s-1
Průměrná povrchová teplota: 35 K
Počet známých přirozených měsíců: 0