HR logo HR digitální vydání

Haumea

Oskulační elementy přepočtené na epochu 30. září 2012:
Velká poloosa: 43,01287 AU
Excentricita: 0,19658
Sklon dráhy: 28,19757°
Argument perihelu: 240,68044°
Délka výstupného uzlu: 121,85566°
Střední anomálie: 205,79501°
Siderická oběžná doba: 282,10 r

(Fyzikální) charakteristika:
Hmotnost: 4,01×1021 kg; 0,0007 MZemě
Hustota: ~ 3000 kg/m3
Průměr: tvar elipsoidu: 1960 km x 1520 km x 995 km
Gravitační zrychlení: 0,44 m.s-2
Jasnost: 17,3 mag (opozice)
Průměrná oběžná rychlost: 4,48 km.s-1
Průměrná povrchová teplota: < 50 K
Počet známých přirozených měsíců: 2