HR logo HR digitální vydání

C/2013 US10 (Catalina) – 15. listopadu 2015

Nejjasnější kometou roku 2015 by podle stávajících předpovědí měla být dlouhoperiodická kometa C/2013 US10 (Catalina). Poprvé byla pozorována 31. října 2013 jako planetka o jasnosti kolem 20 mag a obdržela označení 2013 US10. Teprve následně byly identifikovány kometární charakteristiky tohoto objektu. Kometa se pohybuje po retrográdní hyperbolické dráze s vysokým sklonem (i = 148,9°). Dne 2. listopadu 2015 bude kometa v konjunkci se Sluncem a o 5 dní později poklesne její elongace na minimální hodnotu (pod 9°). Přísluním ve vzdálenosti 0,8 AU od Slunce projde 15. listopadu 2015. Až do průchodu přísluním bude pozorovatelná jen na jižní obloze. Ke spatření od nás by poprvé měla být kolem 25. listopadu 2015 ráno nízko nad jihovýchodním obzorem na rozhraní souhvězdí Vah (Lib) a Panny (Vir). V té době by se její jasnost mohla pohybovat kolem 5,5 mag. Podmínky pro její pozorování se vzhledem k charakteru dráhy budou velmi rychle zlepšovat. Na konci prosince kometa přejde do souhvězdí Pastýře (Boo) a 1. ledna 2016 ji naleznete jen cca 40‘ od hvězdy Arkturus (alfaBoo). Kometa bude slábnout jen pomalu, protože nejblíže Zemi se ocitne až 17. ledna 2016 (ve vzdálenosti 0,72 AU). Uveřejňujeme efemeridu a vyhledávací mapku pro prosinec 2015 a začátek ledna 2016. Širokoúhlá přehledová mapka zachycuje pohled na oblohu se středem v souhvězdí Panny (Vir) a obsahuje hvězdy do 6 mag. Detailní mapka zachycuje pohyb komety v období od 25. listopadu 2015 do 3. ledna 2016. Obsahuje hvězdy do 9 mag.

Efemerida

datum RA Dec r Δ E m Nejlepší
viditelnost
A, h
h min ° ' AU AU ° mag SEČ (°,°)
Listopad21. 14 20.73 -16 40.1 0.829 1.687 19 3.8 6:05 (300, 3)
26. 14 19.75 -14 11.0 0.845 1.617 25 3.8 6:12 (304, 9)
Prosinec1. 14 18.97 -11 28.5 0.872 1.534 31 3.8 6:18 (309, 14)
6. 14 18.39 - 8 27.7 0.907 1.442 38 3.9 6:23 (313, 20)
11. 14 17.94 - 5 2.3 0.949 1.340 45 3.9 6:28 (317, 26)
16. 14 17.52 - 1 2.9 0.997 1.234 51 3.9 6:32 (321, 32)
21. 14 16.98 3 42.8 1.050 1.125 59 4.0 6:35 (326, 39)
26. 14 16.07 9 31.2 1.108 1.018 67 4.0 6:37 (330, 46)
31. 14 14.45 16 42.8 1.167 0.918 75 4.0 6:38 (335, 55)
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; r ~ vzdálenost od Slunce; Δ ~ vzdálenost od Země;
E ~ elongace; m ~ jasnost; A ~ azimut; h ~ výška
FULL PDF
Přehledová mapka
FULL PDF
Detailní mapka