HR logo HR digitální vydání

Polopravidelné proměnné hvězdy

Polopravidelné proměnné hvězdy se dělí do několika skupin. Z vývojového hlediska jsou to obří a veleobří hvězdy pozdních spektrálních typů G – M, které se ocitly v nestabilním období konce svého života. Jejich jasnost se mění v intervalu od několika desítek do několika tisíc dnů. Amplitudy světelných změn jsou u převážné většiny hvězd kolem jedné magnitudy, ale ve výjimečných případech dosahují i 5 mag. Jedná se o skupinu několika set hvězd, kterou můžeme dále rozdělit do 4 podtypů na SRa, SRb, SRc a SRd (viz HR 2002). Dnes už se neomezujeme jen na naši Galaxii, ale pokročil i výzkum extragalaktických hvězd tohoto typu.

Dlouhoperiodické polopravidelné proměnné bývají spolu s miridami vůbec nejsledovanějšími hvězdami a to zejména kvůli velké amplitudě světelných změn, která vyhovuje vizuálním pozorovatelům. Především díky píli tisíců amatérských astronomů existují třeba i sto let dlouhé pozorovací řady. Jejich podrobná analýza umožnila objevit dříve neznámé jevy, jako přepínání pulzačních modů, snižování amplitudy světelných změn nebo pulzování ve více periodách najednou.

Světelné změny jsou zejména u podtypů SRb a SRc v mnoha případech nepředvídatelné a náhlé. Jejich pozorování je dlouhou záležitostí - na roky a desítky let a pomůže vědcům hlavně v případě, že budou amatéři společnými silami sledovat velké množství těchto hvězd po dlouhou dobu. Zatím žádná robotická přehlídka nedokázala amatérská pozorování nahradit.

Zejména na tyto hvězdy se orientuje pozorovací program MEDÚZA v rámci Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS. Tabulka 9 obsahuje výběr polopravidelných proměnných hvězd vhodných pro začínající pozorovatele. Všechny hvězdy jsou v pozorovacím programu skupiny MEDÚZA a vyhledávací mapky včetně srovnávacích hvězd jsou dostupné na http://var.astro.cz/meduza.

HvězdaRA2000DE2000TypMmPPoznámky
-h m s° ' "magmagd
ST And 23 38 45 35 46 21 SRa 7.7 11.8 326.6;181 proměnná P
Z Aur 06 01 45 53 18 20 SRd 9.3 11.5 110.3 proměnná P
AG Aur 06 27 35 47 01 52 SRd 8.8 11.3 96
V Boo 14 29 45 38 51 41 SRa 7.0 12.0 258.01;137 změna P a amplitudy
S Cam 05 41 02 68 47 55 SRa 7.7 11.6 327.26
SY Cam 06 11 21 80 04 26 SRb 10.5 11.8 400:
AN Cep 23 18 08 83 00 40 SRb 8.9 10.8 127.9
W Cyg 21 36 02 45 22 29 SRb 5.10 6.83 131.7;235.3
RS Cyg 20 13 24 38 43 44 SRa 6.5 9.5 417.39;211 silně proměnný tvar světelné křivky
AF Cyg 19 30 13 46 08 52 SRb 6.4 7.7 941.2;175.8;92.5
V441 Cyg 20 27 08 36 33 07 SRa 10.0 12.5 375
AO Dra 17 36 40 54 51 39 SRa 11.0 12.5 103
AY Dra 15 38 39 57 01 33 SRa 10.6 12.6 262.5
AY Her 16 23 13 44 08 28 SRa 10.5 12.8 129.75
RY Leo 10 04 16 13 58 58 SRa 9 11.8 155
S Per 02 22 52 58 35 11 SRc 7.9 12.8 822
Y Per 03 27 42 44 10 36 SRa 8.1 11.3 248.6 P se mění
SY Per 04 16 33 50 37 35 SRa 8.7 12.3 474
Z UMa 11 56 30 57 52 18 SRb 6.2 9.4 195.5 obvykle 2 max a 2 min během cyklu
R UMi 16 29 58 72 16 49 SRb 8.5 11.5 325.7

Vysvětlivky k tabulce

1. Název proměnné hvězdy. 2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0. 4. Typ proměnnosti (bližší rozlišení podtypů a, b, c, d viz HR 2002). 5.a 6. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m), vše v oboru V. 7. Perioda (případně periody) P ve dnech. 8. Poznámky