HR logo HR digitální vydání

Pluto

Přijatelné podmínky viditelnosti nastávají zhruba od dubna do konce srpna, nejpříznivější jsou v červenci. Trpasličí planetu Pluto nalezneme v souhvězdí Střelce. Země se k Plutu nejvíce přiblíží dva dny před jeho opozicí se Sluncem (5. 7. v 18 h SEČ, 32,12 AU). Podmínky k nalezení Pluta se neustále nepatrně zhoršují, jeho jasnost díky vzdalování od Slunce klesá a současně se posouvá ke stále jižnějším deklinacím.

(Fyzikální) charakteristika:
Siderická perioda: 247,74 r
Hmotnost: 1,3.1022 kg; 0,0022 MZemě
Hustota: 2030 kg/m3
Průměr: ~ 2300 km
Rotační perioda: 153,294 h (retrográdní)
Sklon osy: 111,29°
Gravitační zrychlení: 0,7 m.s-2
Průměrná oběžná rychlost: 4,7 km. s-1
Průměrná povrchová teplota: ~ 45 K
Počet známých přirozených měsíců: 5
Jasnost: +13,6 mag až +16,3 mag