HR logo HR digitální vydání

Kalendářní data pro rok 2017

Rok 2017 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který v běžném životě používáme, u nás začíná 1. ledna v 0 h 00 min středoevropského času. Jedná se o rok nepřestupný o 365 dnech.

Základy roku 2017 v gregoriánském kalendáři jsou:

indikce (římský počet, 15letá perioda) 10
nedělní písmeno A
sluneční kruh (28letá perioda) 10
zlaté číslo (19letá perioda) 4
epakta 2
neděle velikonoční 16. dubna

Rok 2017 juliánského kalendáře (tzv. „starý styl“) začíná v sobotu 14. ledna gregoriánského kalendáře.

Rok 2017 odpovídá:

a) roku 6730 Scaligerovy juliánské periody. Rok 6730 začíná 14. ledna 2017 gregoriánského kalendáře.

b) rokům 5777/5778 židovské éry. Rok 5777 začíná 3. října 2016, je nepřestupný, trvá 353 dnů a končí 20. září 2017. 5778 začíná 21. září 2017, je nepřestupný, trvá 354 dnů a končí 9. září 2018.

c) rokům 2792/2793 olympiád, a to 4. roku 698. olympiády a 1. roku 699. olympiády. Rok 2793 začíná 14. července 2017 (dle gregoriánského kalendáře).

d) roku 2770 ab Urbe condita (a.U.c. – od založení Říma). Začíná jako juliánský rok 14. ledna.

e) rokům 1438/1439 muslimské éry Hidžry. Rok 1438 má 354 dní, začíná 3. října 2016 a končí 21. září 2017. Rok 1439 trvá 355 dní a končí 11. září 2018. Ramadán v roce 1438 začíná 27. května 2017 a končí 25. června 2017.

f) 29. roku japonské éry Heisei. Éra začala 8. ledna 1989 s nástupem japonského císaře Akihita.

g) rokům 1733/1734 Diokleciánovy éry (koptský kalendář). Rok 1733 začíná 11. září 2016, trvá 365 dní a končí 10. září 2017. Rok 1734 začíná 11. září 2017, trvá 365 dní a končí 10. září 2018.

Juliánské datum (JD): datum 1. ledna 2017 v 0h TČ = 2 457 754, 500 dne juliánské periody. Juliánské dny jsou uvedeny v denní sluneční efemeridě a začínají v poledne světového času, tj. o 12 hodin později než střední dny téhož data.

Scaligerova juliánská perioda trvá 7980 let. Jedná se o součin period slunečního kruhu (28letá perioda), zlatého čísla (19letá perioda) a indikce neboli římského počtu (15letá perioda): 28 × 19 × 15 = 7980. Sluneční kruh: cyklus střídání nedělních písmen v juliánském kalendáři resp. počet let juliánského kalendáře, po jehož uplynutí připadá pořadí dnů v měsících na stejné dny týdne. Nedělních písmen je 7, každý čtvrtý rok je přestupný. Protože jsou čísla 7 a 4 nesoudělná, dostáváme cyklus 28 let. 19 let pak trvá tzv. Metonův cyklus: po 19 letech připadnou (s jistou drobnou nepřesností) fáze Měsíce na stejná kalendářní data. Indikce je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Původ indikce není zcela objasněn. Počátek juliánské periody odpovídá greenwichskému střednímu poledni 1. ledna roku 4713 př. n. l. juliánského kalendáře (tj. roku -4712 astronomického letopočtu). Tohoto roku byly hodnoty všech zmíněných period 1.

Modifikované juliánské datum (MJD):

MJD = JD – 2 400 000,5

Pro 1. ledna 2017 má tedy hodnotu 57 754.

Dále se v ročence (v geocentrických efemeridách) využívá terestrický čas (TT, TČ) definovaný vztahem

TT = TAI + 32,184 s,

kde TAI je mezinárodní atomový čas (zavedený 1. ledna 1972), založený na průměrném údaji ze souboru nejpřesnějších atomových hodin světa. Dalšími časy, se kterými je možno se v ročence setkat, je čas světový (UT, SČ – místní střední čas greenwichského poledníku) a středoevropský (CET, SEČ). SEČ je střední sluneční čas patnáctého poledníku, tedy poledníku nacházejícího se 15 stupňů východně od Greenwiche. Jedná se o pásmový čas, který užíváme v běžném občanském životě, a platí ve většině evropských států. V jarním a letním období je potom zaváděn letní čas (CEST, SELČ), který začíná poslední neděli v březnu (v roce 2017 tedy 26. března), kdy se hodiny ve 2 h SEČ posunou o jednu hodinu vpřed. Letní čas končí poslední neděli v říjnu (v roce 2017 tedy 29. října), kdy se hodiny ve 3 h SELČ posunou o jednu hodinu zpět.

Na světový čas UT (též UT1) je navázán koordinovaný světový čas (UTC), zavedený rovněž 1. ledna 1972, z něhož vychází světový systém občanského času. Jedná se o čas plynoucí rovnoměrně, ovšem korigovaný tak, aby se co nejvíce blížil času UT. Toto se provádí po skocích, vložením resp. vypuštěním přestupné sekundy 30. června nebo 31. prosince. Podmínka pro vložení resp. vypuštění přestupné sekundy je, aby se UTC od UT nelišil o více než ±0,8 s. Naposledy byla přestupná sekunda zařazena ve 24 h UT 30. června 2015, resp. 0 h UT 1. července 2015 (sekvence 30. 6. 2015, 23h 59m 59s; 30. 6. 2015, 23h 59m 60s; 1. 7. 2015, 0h 0m 0s; …), kdy TAI – UTC = +36 s. K uvedenému datu byl tedy rozdíl TT - UTC = (TAI - UTC) + (TT - TAI) = 36 s + 32,184 s = 68,184 s. Aktuální oznámení o případném vložení či vynechání přestupné sekundy je možno najít v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org/iers). Dle oznámení IERS se na konci roku 2016 bude přestupná sekunda vkládat, časová sekvence tedy bude 31. 12. 2016, 23h 59m 59s; 31. 12. 2016, 23h 59m 60s; 1. 1. 2017, 0h 0m 0s… Od 1. 1. 2017, 0h 0m 0s tedy bude až do dalšího vložení nebo vypuštění přestupné sekundy platit vztah TAI – UTC = +37 s.

Platí následující vztahy:

SELČ = SEČ + 1 h 00 min 00 s,
SEČ = UT + 1 h 00 min 00 s,
TT = TAI + 32,184 s = UT + ΔT,
kde veličina ΔT = 32,184 s - (UT1 - TAI) je tzv. oprava na nerovnoměrnost rotace Země. Její hodnota se určuje na základě pozorování a je opět publikována v bulletinu Mezinárodní služby rotace Země (IERS, http://www.iers.org).
1. 1. 2006 +64,8452 s
1. 7. 2006 +64,9895 s
1. 1. 2007 +65,1464 s
1. 7. 2007 +65,3413 s
1. 1. 2008 +65,4573 s
1. 7. 2008 +65,6288 s
1. 1. 2009 +65,7768 s
1. 7. 2009 +65,9509 s
1. 1. 2010 +66,0699 s
1. 7. 2010 +66,2409 s
1. 1. 2011 +66,3246 s
1. 7. 2011 +66,4749 s
1. 1. 2012 +66,6030 s
1. 7. 2012 +66,7708 s
1. 1. 2013 +66,9069 s
1. 7. 2013 +67,1266 s
1. 1. 2014 +67,2810 s
1. 7. 2014 +67,4858 s
1. 1. 2015 +67,6439 s
1. 7. 2015 +67,8606 s
1. 1. 2016 +68,1024 s
1. 7. 2016 +68,3964 s
Předběžně lze počítat s následujícími hodnotami ΔT:
1. 1. 2017 +68,66 ± 0,06 s
1. 7. 2017 +69,0 ± 0,2 s
1. 1. 2018 +69,2 ± 0,3 s

Astronomické roční doby 2017 (údaje v SEČ):

jarní rovnodennost, začátek jara20. březen 11 h 28 min
letní slunovrat, začátek léta21. červen 5 h 24 min
podzimní rovnodennost, začátek podzimu22. září 21 h 01 min
zimní slunovrat, začátek zimy21. prosinec 17 h 27 min
Podkapitoly: