HR logo HR digitální vydání

Komety

Komety

Perihelem má letos projít úctyhodný počet 63 komet, z toho 38 jsou číslované krátkoperiodické komety, 12 krátkoperiodických komet sledovaných zatím jen v jednom návratu, při jejich znovuobjevení se zařadí také mezi číslované komety. Dále 9 dlouhoperiodických komet (jistě jich bude ještě mnoho objeveno po sepsání tohoto textu) a také 4 komety označené jako ztracené, ty buď již neexistují nebo je jejich dráha natolik neznámá, že nemusí tento rok vůbec projít přísluním. Čtyři z krátkoperiodických komet jsou tzv. kometami hlavního pásu. Všechny ostatní krátkoperiodické komety s výjimkou 2P/Encke patří do Jupiterovy rodiny komet, jejich dráhy se tedy vyvíjejí pod vlivem gravitace této obří planety.

Letošní rok bude ve znamení návratu známých krátkoperiodických komet. Dvě z nich budou mít navíc extrémně příznivé návraty. První z nich je kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, která prošla perihelem už v minulém roce, ale nejlépe viditelná bude až letos při velice těsném průletu u Země. Naprosto famózní návrat bude mít i zajímavá kometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, proslavená nečekanými zjasněními. Ze slavných komet se budeme moci těšit na dvě rekordmanky v perihelové vzdálenosti, v jednom roce se vrátí jak kometa 2P/Encke, tak 96P/Machholz. Ze zajímavých komet lze zmínit ještě 73P/Schwassmann-Wachmann, známou svým štěpením na několik desítek úlomků a 103P/Hartley, jediná letošní kometa, u které byla kosmická sonda.

Seznam elementů obsahuje komety u kterých se očekává jasnost větší než 17. mag a obsahuje oficiální označení, den, měsíc a rok průchodu perihelem, perihelovou vzdálenost(q), excentricitu dráhy(e), argument perihelu(ω), délku výstupného uzlu (Ω) a sklon dráhy(i). U komet jasnějších 11 mag (se zohledněním extinkce) je uvedena efemerida obsahující Rovníkové souřadnice(RA, Decl), vzdálenost od Slunce(r) a od Země(d), elongaci (Elong.) pro standardní epochu J2000 a očekávanou jasnost(mag).


Všechny uvedené údaje ohledně jasností je potřeba brát s velkou rezervou, komety jsou notoricky známe nečekaným vývojem své jasnosti. Mnohdy slabší kometa, která vůbec neměla být vidět zjasní, až o 10 mag. Jindy zas očekávaná jasná kometa není vůbec vidět. Mnoho jasných komet je navíc objeveno až dodatečně, konečná situace na obloze v roce 2017 se tak může značně lišit od zde popsaného scénáře.

Protože je komet značný počet a profesionální astronomové je nejsou schopni všechny pravidelně monitorovat, uplatní se v tomto oboru amatérští pozorovatelé. Jako u jednoho z mála oborů astronomie mají u komet stále vědeckou hodnotu i vizuální pozorování. Pokud se na komety nechcete jen dívat a chcete také přispět svým pozorováním, můžete se přihlásit do Společnost pro meziplanetární hmotu (SMPH), která se kometami a jejich pozorováním zabývá a pozorování svých členů odesílá do mezinárodních databází COBS a ICQ. O aktuálním stavu na obloze, jasnostech komet a nových objevech vydává pro své členy pravidelný zpravodaj a informace poskytuje i na svém webu na adrese www.kommet.cz, na tom se lze také do společnosti přihlásit.