HR logo HR digitální vydání

C/2015 V2 (Johnson)

je poměrně aktivní dlouhoperiodická kometa, navíc s příznivým návratem. 4. června bude jen 0,811 AU od Země viditelná vysoko nad obzorem jako objekt 7 mag. V dosahu menších dalekohledů bude už od ledna, kdy bude zvolna zjasňovat z 11,3 mag na 10,6 mag na konci měsíce. Tou dobou se bude nacházet téměř v nadhlavníku na ranní obloze. V podobných podmínkách viditelnosti se bude nacházet až do května, kdy dosáhne maxima jasnosti. V únoru zjasní na 9,8 mag. V březnu bude již vidět i menšími binokuláry, koncem měsíce dosáhne jasnosti 8,9 mag. Na konci dubna bude mít 8 mag a bude vidět téměř v nadhlavníku krátce po půlnoci. V květnu se bude přesouvat na večerní oblohu, kde bude stále výše než 60° nad obzorem. Na přelomu května a června dosáhne 7,3 mag a v červnu se budou podmínky viditelnosti výrazně zhoršovat, bude klesat k obzoru na večerní obloze, na konci měsíce už bude jen nízko nad obzorem jako objekt 7,6 mag. Začátkem července rychle zmizí z naší oblohy a stane se objektem oblohy jižní, kde pomalu zeslábne. Od nás už nebude pozorovatelná. Patří mezi dynamicky nové komety poprvé přicházející z Oortova oblaku, průlet vnitřní částí sluneční soustavy způsobí změnu dráhy na hyperbolickou a poté opustí sluneční soustavu. Tento typ komet se obvykle jeví při objevu jasnější, protože je jejich povrch bohatý na těkavé plyny sublimující daleko od Slunce. Po jejich odpaření a přiblížení obvykle nemá jádro dostatečnou zásobu vodního ledu, aby stejně vysokou úroveň aktivity nahradilo ve vnitřní části sluneční soustavy. Tento typ komet tak bývá slabší než předpověď. Předpověď jasnosti uvedená v textu již s tímto efektem částečně počítá.

FULL PDF
Detailní mapka 1
FULL PDF
Detailní mapka 2