HR logo HR digitální vydání

65P/Gunn

Pozorovací podmínky vzdálené ale velice aktivní 65P/Gunn se v jednotlivých návratech příliš nemění kvůli málo výstředné dráze. Bude jasnější 14 mag po většinu roku krom prvních lednových týdnů. Bohužel bude mít vysokou jižní deklinaci, a tak bude po celý rok jen nízko nad obzorem. Pozorovatelná od nás by měla být od ledna do července. Koncem ledna zjasní na 14 mag a bude se nacházet nízko nad obzorem na ranní obloze. Do března zjasní na 13 mag a viditelná bude stále v druhé polovině noci. V květnu zjasní k 12,1 mag a dosáhne maxima jasnosti, při němž bude viditelná nejlépe kolem půlnoci a jasnost si udrží po celý červen. V červenci zeslábne k 12,3 mag a přesune se na večerní oblohu, kde koncem měsíce zmizí u obzoru.

Je pod silným vlivem Jupiteru. Dvě století nazpět obíhala kolem Slunce s periodou více než 17 let a perihel byl za drahou Jupiteru. V roce 1819 začalo stěhování komety do vnitřní části sluneční soustavy. Perihelová vzdálenost se snížila z 5,47 AU na 4,75 AU a dostala se na téměř kruhovou dráhu. Hned v roce 1823 došlo k dalšímu přiblížení k Jupiteru, to dále zredukovalo periodu oběhu a snížilo perihelovou vzdálenost na 4,09 AU. Další přiblížení nastalo v roce 1882, po kterém se začala zvyšovat excentricita dráhy a pokračovalo přibližování perihelu ke Slunci. Nejprve na 3,49 AU, pak v roce 1945 na 3,29 AU a v roce 1954 byla objevena. Následovalo další přiblížení k Jupiteru v roce 1965 a to způsobilo poslední snížení na 2,44 AU. Díky tomu byla snadno viditelná i vizuálně, ve svých návratech dosahovala 11 – 12 mag. Bohužel počínaje současným návratem perihelová vzdálenost opět roste na 2,91 AU. Situace se mírně zlepší v roce 2040, ale pak začnou další série přiblížení k Jupiteru, které začnou perihelovou vzdálenost systematicky zvyšovat až na 3,62 AU začátkem příštího století.

FULL PDF
Detailní mapka 1
FULL PDF
Detailní mapka 2