HR logo HR digitální vydání

217P/LINEAR

Nová jasná kometa 217P/LINEAR bývá ve svých návratech pěkným objektem pro větší i střední dalekohledy. Její současný návrat je nepříznivý. Celou první polovinu roku se od Slunce úhlově nevzdálí více než 58°. Teoretická šance spatřit ji ve větším dalekohledu začíná v polovině července, kdy bude mít kolem 12 mag a bude pomalu růst výška nad obzorem na ranní obloze. Její jasnost se bude měnit jen málo, v srpnu bude v maximu jasnosti 11,8 mag a již v dostatečné výšce nad obzorem, v druhé polovině měsíce ráno výše než 20°. V září bude pomalu slábnout, na konci měsíce bude mít 12,5 mag již vysoko nad obzorem, stále na ranní obloze. Podmínky pozorovatelnosti se budou v říjnu stále zlepšovat, na konci měsíce zeslábne k 13,3 mag. V listopadu zmizí z dosahu větších dalekohledů, když ke konci měsíce zeslábne pod 14 mag.

Na rozdíl od ostatních komet, tato má poměrně stabilní dráhu, která neprochází v současné době žádnými výraznými změnami. Je s podivem, že nebyla objevena dříve. V minulém návratu dokonce dosáhla 10 mag a byla dobře viditelná menšími dalekohledy. Pokud její současná vyšší aktivita není jen přechodná záležitost, mohla by být podobně jasná i v dalších příznivých návratech v roce 2048 a 2079. I v těch méně příznivých bychom ji ovšem mohli pozorovat většími dalekohledy.