HR logo HR digitální vydání

Planety

Následující oddíl uvádí základní efemeridy planet. Slovní popis uvádí přehled viditelnosti planety a její zdánlivý pohyb mezi hvězdami. Připojen je také graf viditelnosti planety. Mezi parametry, které jeho podobu nejvíce ovlivňují, jsou úhlová vzdálenost planety od Slunce a dosažená výška nad obzorem na počátku/konci soumraku. Soumrakem se, nebude-li uvedeno jinak, myslí soumrak občanský. Pozorovatelné konjunkce planet s Měsícem a ostatními tělesy jsou narozdíl od minulých vydání uvedeny v přehledu úkazů.

Tabulky uvádějí pro planety následující veličiny:

označení veličina jednotka
RA zdánlivá geocentrická rektascenze1 [h] [min] [s]
Dec zdánlivá geocentrická rektascenze1 [°] [´] [´´]
r zdánlivý polární poloměr planety1 [´´]
D vzdálenost planety od Země1 [AU]
f fáze planety (poměr osvětlené plochy k celkové ploše kotoučku)1,3
mag zdánlivá jasnost1 [mag]
východ, západ
průchod
topocentrický okamžik východu, průchodu místním poledníkem
a západu na průsečíku 15° v. d. a 50° s. š.2
[h] [min]

1) Hodnoty jsou uváděny pro 0 h terestrického času
2) Údaje jsou uváděny ve středoevropském čase (SEČ). Časy jsou uváděny se započtením atmosférické refrakce.
3) Hodnoty uváděny pouze pro terestrické planety. Pro ostatní je fáze vždy blízká 1,0.

Pro planety Jupiter a Saturn jsou k dispozici grafy poloh jejich nejjasnějších měsíců, pro planety Uran a Neptun jsou k jejich snazšímu nalezení uvedeny vyhledávací mapky. Ostatní údaje nalezne čtenář v elektronickém vydání ročenky.

Grafy viditelnosti zobrazují vhodnost podmínek pro pozorování daného objektu. Hodnota funkce zahrnující maximální dosaženou výšku nad obzorem, úhlovou vzdálenost od Slunce a jeho výšku nad/pod obzorem je zároveň normována přes delší časové rozpětí. Pokud má sloupec pro dané období poloviční výšku, znamená to, že „viditelnost” objektu dosahuje 50 % maxima z období 2000 – 2025.

Oskulační elementy

a M e ω i Ω n
AU ° ° ° ° °
Merkur 0.38710 345.472 0.20563 77.483 7.0040 48.307 4.092371
Venuše 0.72333 185.000 0.00679 131.363 3.3942 76.620 1.602136
Země 1.00000 161.280 0.01669 102.934 0.0024 173.481 0.985606
Mars 1.52363 120.283 0.09351 336.137 1.8483 49.501 0.524064
Jupiter 5.20229 189.909 0.04887 14.228 1.3038 100.508 0.083104
Saturn 9.57008 169.296 0.05182 93.923 2.4880 113.575 0.033296
Uran 19.12910 214.870 0.04970 173.132 0.7717 74.006 0.011781
Neptun 30.01916 291.694 0.00648 51.125 1.7725 131.824 0.005993
a ~ velká poloosa dráhy; M ~ střední anomálie; e ~ excentricita; ω ~ argument perihelu;
i ~ sklon dráhy; Ω ~ délka výstupného uzlu; n ~ střední denní pohyb
pro 2017 (MJD= 57920) vzhledem k ekliptice a jarnímu bodu J2000,0