HR logo HR digitální vydání

Saturn

Saturn se nachází na hranici souhvězdí Hadonoše a Střelce. Prstence pozorujeme ze severní strany, tedy pozorovatelé na severní polokouli je v nepřevracejícím dalekohledu vidí „shora“. Jsou otevřeny na maximum, protože v letošním roce nastává na severní polokouli Saturnu letní slunovrat.

Počátkem roku je Saturn nepozorovatelný. Objevuje se koncem ledna ráno, kdy vychází okolo 6:30 SEČ. Na počátku občanského soumraku se nachází ve výšce 13° nad jihovýchodním obzorem a jeho viditelnost se dále zlepšuje.

Na přelomu dubna a května je Saturn pozorovatelný ve druhé polovině noci, od června po celou noc. Planeta se na začátku roku pohybuje přímo, 6. 4. v 6 h SEČ je zastávce a začíná se pohybovat zpětně. Opozice se Sluncem nastává 15. 6. v 11 h SEČ, týž den v 15 h SEČ je Saturn nejblíže Zemi (9,043 AU). Jasnost planety dosahuje +0,0 mag. Velká poloosa Saturnova prstence má v době opozice zdánlivý rozměr 20,8", malá poloosa 9,3". Během léta se Saturn přesouvá na večerní oblohu. V další zastávce je 25. 8. v 16 h SEČ a poté se opět pohybuje přímo.

V říjnu už je planeta na konci občanského soumraku jen ve výšce 9° nad jihozápadním obzorem, od poloviny listopadu je nepozorovatelná. Dne 21. 12. v 18 h SEČ se Saturn ocitá v největší vzdálenosti od Země (11,048 AU), konjunkce se Sluncem nastává týž den ve 22 h SEČ.