HR logo HR digitální vydání

Venuše

Nejpříznivější podmínky pro pozorování Venuše jsou letos na začátku roku a poté ve druhé polovině léta. V lednu je planeta Večernicí s jasností -4,3 mag. Na konci občanského soumraku ji najdeme ve výšce 23° nad jihojihozápadním obzorem. Zapadá až po 20. hodině. V následujících týdnech se viditelnost Venuše dále zlepšuje a planeta zjasňuje. Maximální východní elongace (47°) nastává 12. 1. ve 14 h SEČ a nejvyšší jasnosti planeta dosahuje -4,6 mag 17. 2. v 8 h SEČ. Ze souhvězdí Vodnáře se v tomto období přesouvá do Ryb, kde je 2. 3. v 15 h SEČ stacionární a začíná se pohybovat zpětně.

Během března se viditelnost Venuše rychle zhoršuje, protože se planeta blíží k dolní konjunkci se Sluncem. Ta nastává 25. 3. v 11 h SEČ, týž den ve 3 h SEČ se Venuše nachází nejblíže Zemi (0,281 AU). Nepozorovatelnou na noční obloze je Venuše od druhé poloviny března do poloviny dubna. Dne 13. 4. V 1 h SEČ je opět stacionární a poté se pohybuje přímo. Stále se nachází v souhvězdí Ryb, kde se zdrží až do června, kdy se přesouvá do Berana.

Jako Jitřenka se planeta objevuje nad východním obzorem ve druhé polovině dubna. Dne 29. 4. ve 23 h SEČ Venuše dosáhne druhého maxima jasnosti (-4,5 mag), největší západní elongace nastává 3. 6. ve 13 h SEČ. V tomto období se však nachází relativně nízko nad východním obzorem a viditelnost se nezlepšuje, protože se rychle prodlužuje den a deklinace planety je nízká.

Nejlepším obdobím pro pozorování Venuše na ranní obloze je konec července a srpen. Planeta se v té době pohybuje souhvězdími Býka, Blíženců a Raka. Na konci srpna vychází ve 2:15 SEČ a na začátku občanského soumraku září ve výšce 22° nad východním obzorem. Venuše se dále pohybuje souhvězdími Lva, Panny, Vah, Štíra a Hadonoše do Střelce, v němž se ocitá na konci roku. Její viditelnost se během podzimu postupně zhoršuje. Pozorovatelná je do druhé poloviny listopadu. Následující horní konjunkce se Sluncem nastává v první polovině ledna příštího roku.

Během roku se Venuše účastní několika konjunkcí s jinými planetami. Nejtěsnější nastávají 12. 1. ve 23 h SEČ s Neptunem (0,4°) nedaleko Marsu a 13. 11. v 9 h SEČ s Jupiterem (0,3°). Ve dnech 18. a 19. 9. můžeme pozorovat seskupení Měsíce, Venuše, Marsu a Merkuru ráno nad východním obzorem v blízkosti hvězdy Regulus.