HR logo HR digitální vydání

Zatmění v roce 2017

V roce 2017 nastávají dvě zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce. Pro pozorovatele z Čech se však opět bude jednat o rok patřící spíše mezi ty chudší.

11. února – polostínové zatmění Měsíce, u nás viditelné v celém svém průběhu
26. února – prstencové zatmění Slunce, u nás neviditelné
7. srpna – částečné zatmění Měsíce, u nás viditelné jen v části svého průběhu
21. srpna – úplné zatmění Slunce, u nás neviditelné

Další podrobnosti (mapky průběhů, animace zatmění atd.) lze najít na stránce http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.

Podkapitoly: