HR logo HR digitální vydání

41P/Tuttle-Giacobini-Kresák

bude mít nejpříznivější návrat za posledních 200 let a lepší návrat nenastane ani v dalších 100 letech. Bude zcela jistě viditelná malými dalekohledy, její jasnost je obtížné předpovědět. V jejích návratech často dochází ke krátkým, ale intenzivním zjasněním, při kterých zjasní až o 9 mag. Pak ovšem rychle slábne. Do dosahu větších dalekohledů se dostane již koncem ledna, kdy bude mít jasnost mezi 13-14 mag a bude vysoko nad obzorem po většinu noci. Jak se bude přibližovat ke Slunci i k Zemi, bude jasnost v únoru prudce růst. Stejně tak bude růst i deklinace komety a její pozice na obloze se bude zlepšovat. Z 13 mag zjasní v průběhu února až na 9 mag na konci měsíce. V březnu se bude viditelnost dále zlepšovat a bude se přesouvat na večerní oblohu. Dne 12. března se stane při pozorování z území ČR cirkumpolární, nebude vůbec zapadat. V polovině měsíce dosáhne jasnosti kolem 7 mag a bude večer v nadhlavníku. Na konci března dosáhne 6,2 mag a bude viditelná po celou noc. V první polovině dubna bude nejblíže Zemi, mezi 2. a 9. dubnem ve vzdálenosti jen 0,149 AU s jasností 6 mag okolo půlnoci viditelná výše než 70° nad obzorem! O pár dní později projde perihelem a začne zvolna slábnout. V polovině dubna by měla mít okolo 6,2 mag a do konce měsíce by měla zeslábnout na 6,8 mag, to bude nejlépe vidět v ranních hodinách, kdy bude opět na obloze v nadhlavníku. V květnu se bude nacházet stále ve výborné poloze vysoko na obloze po půlnoci a bude pomalu slábnout z 6,8 mag na 8,8 mag na konci měsíce. V červnu již začne výrazněji slábnout a budou se horšit i podmínky viditelnosti. V polovině měsíce zeslábne k 10 mag a na konci již k 11,5 mag. Bude stále viditelná okolo půlnoci relativně vysoko nad obzorem. V červenci se bude zvolna přesouvat na večerní oblohu, kde na konci měsíce při jasnosti cca 14 mag zmizí z vizuálního dosahu nízko nad obzorem.

Má velice zajímavou historii. Musela být objevena natřikrát, než se povedlo určit dráhu s dostatečnou přesností. Poprvé ji v roce 1858 objevil H. P. Tuttle, popsal ji jako slabý difúzní objekt. Byla objevena při těsném průletu kolem Země na 0,452 AU a velice rychle zeslábla a zmizela z dohledu. První spočtená dráha naznačovala krátkou periodu, malý počet pozorování vylučoval přesnější určení dalšího návratu. Byla tak znovuobjevena až v roce 1907, kdy ji nalezl M. Giacobini jako novou kometu. Tento návrat nebyl moc příznivý, a tak byla po dvou týdnech opět ztracena. Možnou spojitost s Tuttlovou kometou objevil až v roce 1928 Crommelin a povedlo se mu spočítat přesnější dráhu. Nebyla však dostatečně přesná a kometa zůstala ztracená. Napotřetí byla objevena Lubošem Kresákem ze Skalnatého Plesa v roce 1951. Tehdy byla konečně objevena spojitost se ztracenou kometou a spočtena dostatečně přesná dráha pro předpověď návratů budoucích. Kresák ji popsal s jasností 10 mag a velice difúzní. Pak byla v následujících 3 návratech objevena jen v jednom v roce 1962, kdy měla velice příznivý návrat. K Zemi se přiblížila na 0,266 AU, ale dosáhla jen 8 mag. V roce 1973 se proslavila, když došlo ke dvěma nečekaným zjasněním, v obou případech zjasnila o 10 mag a dosáhla 4, respektive 4,5 mag a byla krátce viditelná pouhým okem. O další překvapení se postarala v roce 1995, kdy byla při nepříznivém návratu objevena jako “nová kometa” pro svou nezvyklou jasnost a dosáhla 8 mag. Hned v dalším návratu v roce 2001 došlo k dalším dvěma zjasněním, při prvním zjasnila o 4 mag na 10 mag a než stihla zeslábnout došlo k dalšímu zjasnění na 7,6 mag. Po zjasnění u této komety dochází k velice rychlému slábnutí a do několika týdnů se úroveň aktivity vrátí k původním hodnotám. Nikdy u komety nebyl pozorován žádný fragment, příčinou zjasnění pravděpodobně není štěpení jádra. Přestože se často přibližuje k Jupiteru, perihelová vzdálenost se moc nemění. Můžeme se tak i do budoucna těšit na další příznivé návraty, při nichž v případě nečekaných zjasnění může být objektem pro malé dalekohledy nebo i pouhé oko. Stejně příznivý návrat jako letos se ovšem v tomto století už nezopakuje.

Efemerida

datum RA Dec r Δ E m Nejlepší
viditelnost
A, h
h min ° ' AU AU ° mag SEČ (°,°)
Únor26. 9 20.48 26 14.6 1,214 0,243 154 9,5 22:53 ( 0, 66)
Březen5. 9 25.55 32 58.2 1,170 0,212 144 8,6 22:31 ( 0, 73)
12. 9 37.41 40 59.7 1,132 0,186 134 7,8 22:15 ( 0, 81)
19. 10 1.75 50 5.9 1,099 0,168 124 7,1 22:12 (180, 90)
26. 10 50.63 59 24.1 1,074 0,155 115 6,5 22:33 (180, 81)
Duben2. 12 25.72 66 27.7 1,056 0,149 108 6,2 23:40 (180, 74)
9. 14 21.66 67 33.4 1,047 0,149 103 6,0 1:12 (180, 73)
16. 16 11.65 62 28.5 1,046 0,155 101 6,3 2:34 (180, 78)
23. 17 12.10 54 29.7 1,053 0,166 102 6,5 3:07 (180, 86)
30. 17 43.87 46 18.5 1,068 0,180 104 6,8 3:11 ( 0, 86)
Květen7. 18 1.15 38 43.6 1,091 0,198 109 7,2 2:59 (358, 79)
14. 18 10.31 31 51.5 1,122 0,218 115 7,6 2:42 ( 0, 72)
21. 18 14.33 25 35.8 1,159 0,240 122 8,1 2:19 ( 0, 66)
28. 18 14.89 19 48.2 1,201 0,265 130 8,6 1:52 ( 0, 60)
Červen4. 18 13.31 14 23.5 1,248 0,294 137 9,1 1:23 ( 0, 54)
11. 18 10.60 9 21.8 1,298 0,328 144 9,7 0:53 ( 0, 49)
17. 18 7.53 4 45.2 1,351 0,368 151 10,3 0:22 ( 0, 45)
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; r ~ vzdálenost od Slunce; Δ ~ vzdálenost od Země;
E ~ elongace; m ~ jasnost; A ~ azimut; h ~ výška
FULL PDF
Detailní mapka 1
FULL PDF
Detailní mapka 2
FULL PDF
Detailní mapka 3
FULL PDF
Detailní mapka 4
FULL PDF
Detailní mapka 5
FULL PDF
Detailní mapka 6