HR logo HR digitální vydání

96P/Machholz

je po většinu jejího oběhu kolem Slunce neaktivní a kometární aktivitu projevuje jen v těsné blízkosti perihelu. V tom by mohla dosáhnout maxima jasnosti okolo 2 mag. Bohužel bude úhlově příliš blízko u Slunce. Pro nás je návrat nepříznivý a kometa nebude vizuálně vůbec vidět. Po celý rok bude pro nás příliš úhlově blízko u Slunce nebo příliš hluboko na jižní obloze, na noční obloze se vůbec neobjeví.

Patří mezi jedny z nejzajímavějších těles. Má v poměru k ostatním kometám značně velké jádro s průměrem okolo 6,4 km, to je ale prakticky neaktivní, vyjma několika dní před a po perihelu. Přibližuje se ke Slunci na rekordní vzdálenost 0,124 AU a právě díky obrovskému žáru působící do hloubky jádra, sublimují poslední zbytky ledu ukryté hluboko pod jeho povrchem. Stejně jako u komety Encke, i v tomto případě se jednalo původně o obrovské těleso, ze kterého můžeme pozorovat dnes již jen trosky. S kometou je asociován silný meteorický proud denních Arietid a komplexy minikomet pozorovaných na koronografu sondy SOHO označených jako Marsdenova a Krachtova rodina komet. Její dráha se v současné době stále mírně přibližuje ke Slunci. Koncem tohoto století bude v perihelu ke Slunci blíž než 0,1 AU. Ve svých návratech je obtížně pozorovatelná, když začne být aktivní, je už příliš blízko u Slunce. Pokus o její pozorování je tak spíše adrenalinový sport. Překvapivý vizuální objev učinil Don Machholz obřím binokulárem v roce 1986, když měla velice příznivý návrat a přiblížila se k Zemi na 0,404 AU. Není vyloučeno budoucí rozštěpení jejího jádra a dočasné zvýšení její téměř nulové aktivity. V roce 2028 bude ještě příznivější návrat než v objevovém návratu a proletí jen 0,320 AU od Země.