HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα Tauβ Oriα Aurα Ori
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
4h 36min +16° 31' +5h 15min +-8° 11' +5h 17min +46° 0' +5h 55min +7° 24' +
h ° h ° h ° h °
Listopad6. 54.19 24.8 21.57 62.0 57.25 35.7 5.59 27.4
16. 54.36 24.7 21.76 63.6 57.53 36.9 5.81 26.4
26. 54.51 24.6 21.93 65.2 57.79 38.4 6.03 25.6
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;