HR logo HR digitální vydání

Proměnné hvězdy typu RR Lyrae

Tabulka 6 obsahuje základní údaje pro 48 vybraných krátkoperiodických proměnných hvězd typu RR Lyrae. Pro pozorovatele má sledování těchto pulzujících hvězd stejné přednosti jako u jiných krátkoperiodických proměnných hvězd. Vizuální pozorovatelé by ale měli k pozorování přistupovat obezřetně. Červenavé zabarvení hvězd může ovlivnit kvalitu odhadů. Hvězdy RR Lyrae stály dlouhou dobu stranou zájmu astronomů, ale v poslední době se k nim pozornost obrací stále častěji.

Předpovězené okamžiky maxim či minim jasnosti lze snadno vypočítat užitím vztahů (2) a (3):

JDmax = M0 + P * E, (2)

kde P je perioda světelných změn ve dnech a E epocha, tj. počet cyklů od stanoveného základního okamžiku maxima M0 (ve tvaru, jak je uvedeno v tabulce 5), a

JDmin = M0 + P * (E-Q), (3)

kde kromě výše uvedených veličin najdeme parametr Q, vyjadřující míru asymetrie světelné křivky. Je-li hodnota Q rovna 0.5 je světelná křivka symetrická, většinou je však menší než 0.5 a to znamená, že jasnost soustavy roste rychleji, než klesá.

HvězdaRA2000DE2000MoPMmOborQSpektr. třídaPoznámky
-h m s° ' "2400 000+dmagmag
SW And 00 23 43 29 24 04 53735.538 0.4422618 9.14 10.09 V 0.17 A7-F8 x +
XX And 01 17 27 38 57 02 52628.313 0.72275830 10.08 11.13 V 0.19 A8-F6 x +
SW Aqr 21 15 18 00 04 35 50699.3925 0.45930318 10.37 11.68 V 0.11 A5-G1 +
V341 Aql 20 32 32 00 35 07 52133.583 0.57802117 10.13 11.39 V 0.13 A6-F5 +
X Ari 03 08 31 10 26 45 50752.4650 0.6511601 8.97 9.95 V 0.13 A8-F4 +
RS Boo 14 33 33 31 45 17 52754.451 0.37733896 9.69 10.84 V 0.17 A7-F5 x +
ST Boo 15 30 39 35 47 04 52730.502 0.62229437 10.49 11.41 V 0.19 A7-F7 x +
TW Boo 14 45 06 41 01 44 52746.398 0.53227235 10.63 11.68 V 0.13 F0-F8 +
UY Boo 13 58 46 12 57 06 52749.530 0.6509021 10.25 11.35 p 0.14 A8-F0 +
RW Cnc 09 19 06 29 03 56 52742.3586 0.54720663 10.7 12.6 p 0.13 A5 +
TT Cnc 08 32 55 13 11 28 52722.351 0.56345264 10.72 11.78 V 0.18 A9-F4 x +
W CVn 14 06 28 37 49 41 51956.5355 0.55175667 10.03 10.96 V 0.15 F0-F7 +
RZ CVn 13 45 03 32 39 17 52358.591 0.56739890 10.88 11.92 V 0.17 A8 +
RR Cet 01 32 08 01 20 30 51469.4925 0.55302814 9.10 10.10 V 0.12 A7-F5 +
S Com 12 32 46 27 01 45 52000.401 0.58658631 10.89 12.13 V 0.14 A6-F7
ST Com 13 17 51 20 46 51 52420.433 0.5989275 10.91 11.84 V 0.19 F2-F8
TV CrB 15 22 21 26 52 38 52308.651 0.58461536 10.6 12.2 p 0.15 A8
XZ Cyg 19 32 29 56 23 17 52448.4842 0.4665941 8.9 10.16 V 0.- A5-F5 x +
DM Cyg 21 21 12 32 11 29 52618.3684 0.4198643 10.93 11.99 V 0.13 A9-F6 x +
SU Dra 11 37 57 67 19 47 52746.428 0.66042153 9.18 10.27 V 0.15 F2-F7 +
SW Dra 12 17 47 69 30 38 52695.495 0.56967066 9.94 10.94 V 0.17 A7-F8
XZ Dra 19 09 43 64 51 32 52720.492 0.4764960 9.59 10.65 V 0.20 A6-F6 x +
BK Dra 19 18 21 66 24 48 52721.603 0.59207512 10.59 11.87 V 0.12 A8 +
RR Gem 07 21 34 30 52 59 52648.488 0.39729155 10.62 11.99 V 0.13 A9-F6 x +
SZ Gem 07 53 43 19 16 24 52723.3774 0.50113547 10.98 12.25 V 0.12 A0
TW Her 17 54 31 30 24 38 52123.4234 0.399600104 10.52 11.83 V 0.13 A4-F6
VX Her 16 30 41 18 22 01 52073.4134 0.4553656 9.89 11.21 V 0.14 A4-F4 +
VZ Her 17 13 04 35 58 43 52440.409 0.4403302 10.72 12.04 V 0.13 A6-F4 +
AR Her 16 00 32 46 55 26 52427.4738 0.4699845 10.59 11.63 V 0.20 A7-F3 x +
RR Leo 10 07 43 23 59 30 52746.4007 0.45239634 9.94 11.27 V 0.13 A7-F5 +
SS Leo 11 33 54 -00 02 00 52737.387 0.6263443 10.38 11.56 V 0.12 A7-F6 +
ST Leo 11 38 33 10 33 42 52754.3868 0.477984 10.74 12.02 V 0.15 A6-F8
RR Lyr 19 25 28 42 47 04 51782.501 0.5668173 7.06 8.12 V 0.19 A5-F7 x +
RZ Lyr 18 43 38 32 47 54 52720.630 0.5112424 10.6 12.03 V 0.14 A9-F4 x +
EZ Lyr 18 47 40 35 59 34 52502.3991 0.52526296 10.8 11.8 V 0.10 A7-F4 +
KX Lyr 18 33 15 40 10 23 52542.3141 0.44090347 10.38 11.47 V 0.21 A7-F5
AV Peg 21 52 03 22 34 29 52519.561 0.3903800 9.88 10.92 V 0.17 A7-F6 +
CG Peg 21 41 17 24 46 24 52548.467 0.46713826 10.64 11.58 V 0.17 A7-F6 +?
AR Per 04 17 17 47 24 01 52681.3872 0.42554984 9.92 10.83 V 0.16 A8-F6 +
AN Ser 15 53 31 12 57 40 51715.469 0.5220712 10.40 11.44 V 0.18 A7-F5 x +?
AV Ser 16 03 42 00 35 57 51298.6120 0.48755691 10.84 12.00 V 0.14 F2
RV UMa 13 33 18 53 59 14 52747.573 0.46806641 9.81 11.30 V 0.20 A6-F5 x +
TU UMa 11 29 48 30 04 02 52744.4071 0.55765860 9.26 10.24 V 0.16 A8-F8 +
AB UMa 12 11 15 47 49 44 51274.725 0.599577 10.3 11.7 p 0.30 F2
ST Vir 14 27 39 -00 54 06 52040.3910 0.4108189 10.84 12.08 V 0.12 A6-A8 x?+
UU Vir 12 08 35 -00 27 24 51654.3929 0.47560652 9.89 11.07 V 0.17 A9-F5
AF Vir 14 28 10 06 32 44 51308.398 0.4837315 10.94 12.01 V 0.30 A2 +
AT Vir 12 55 11 -05 27 32 50947.428 0.5257878 10.63 11.82 V 0.12 A7 +

Vysvětlivky k tabulce

1. Název proměnné hvězdy. 2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0. 4. Základní minimum M0. 5. Perioda P ve dnech. 6. a 7. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m). 8. Obor (V – vizuální, p – fotografické hvězdné velikosti). 9. Parametr asymetrie Q. 10. Spektrální třída. 11. Poznámky – znak “+” značí sekulární změny periody a znak “x” přítomnost Blažkova jevu u dané proměnné hvězdy.