HR logo HR digitální vydání

Pluto

Přijatelné podmínky viditelnosti nastávají zhruba od května do září, nejpříznivější jsou v červenci. Trpasličí planetu Pluto nalezneme v souhvězdí Střelce. Země se k Plutu nejvíce přiblíží tři dny před jeho opozicí se Sluncem (7. 7. v 23 h SEČ, 32,347 AU).

(Fyzikální) charakteristika:
Siderická perioda: 247,92 r
Hmotnost: 1,3.1022 kg; 0,0022 MZemě
Hustota: 2050 kg/m3
Průměr: ~ 2300 km
Rotační perioda: 153,293 h (retrográdní)
Gravitační zrychlení: 0,66 m.s-2
Průměrná oběžná rychlost: 4,7 km. s-1
Průměrná povrchová teplota: ~ 45 K
Počet známých přirozených měsíců: 5
Jasnost: +13,6 mag až +16,3 mag