HR logo HR digitální vydání

Mapové podklady

Mapa severní a mapa jižní oblohy 2000.0

Kartografie 1985 s publikací obsahující kromě návodu a popisu objektů i katalog objektů zobrazených na mapách. Mapy vyšly ve 14. vydáních v Československu, Jugoslávii (Slovinsku), Holandsku, Maďarsku, NDR, a NSR (i pro Rakousko a Švýcarsko, bylo je možno koupit i v USA).

Obsah map: hvězdy a dvojhvězdy do 5,25 mg podle YCBS, 1964 a dopl., proměnné do 5,25 mg podle OKPZ, 1969 a dopl., otevřené hvězdokupy do 6,25 mg podle RNGC, 1974 a LYNG, 1980, kulové hvězdokupy do 9,25 mg podle RNGC, 1974 a Šarovije skopljenija, Kukarkin 1974, galaxie do 11,25 mg podle RNGC,1974 a RCBG, 1964, emisní mlhoviny – výběr podle MRSL, 1974, reflexní mlhoviny podle VDB a VDH, 1966, planetární mlhoviny podle PK67, 1967.

Mapa oblohy 2000.0 – knižní vydání,

Kartografie 1988 (pro Československo) a 1990 (pro Polsko). V publikaci byl návod s popisem objektů a katalogem. Autoři a obsah map jako u map předchozích. Z tiskových předloh autoři vybrali a upravili stránky pro tisk knihy.

Mapa oblohy-Sky map-Himmelskarte 2000.0

Kartografie 1995. Katalog vydán HaP na disketách. Na dvou listech formátu A0 byly zobrazeny mapy severní a jižní oblohy (nad 10 stupňů a pod –10 stupňů deklinace, mapy rovníkového pásu (+/- 40 stupňů deklinace). Část nákladu byla vytištěna na nesložených dvou listech (např. kvůli možnosti prosvícení), část dvoustranně tištěná, složená.

Autoři: RNDr. Oldřich Hlad, ing. František Hovorka, Csc., RNDr. Pavla Polechová, Csc.,Mgr. Petr Sojka, Jitka Weiselová.

Obsah: Mapy obsahují 6329 hvězd do 6.25 magnitudy, z toho 1963 dvojhvězd,707 proměnných hvězd, 242 nov a supernov, 193 otevřených hvězdokup do 10.0 magnitudy, 85 kulových hvězdokup do 10.0 magnitudy, 78 mlhovin a 271 galaxii do 11.5 magnitudy. Mapy a katalogy byly vytvořeny výběrem a přepočtem dat z katalogů z instituce Centre de donnees stelaires Observatoire de Strasbourg.

Zpracování: vše až po tiskové předlohy zpracováno autory elektronicky. Vytvořen program pro AUTOCAD 12 v AUTOLISPU (P.S.) sítě,čáry a objekty vykresleny Autocadem (P.S), popisy provedeny v Autocadu (O.H.). Z našich podkladů fólie vykreslila firma AMOS Praha. Tisk a vydání Kartografia Praha.

Užity byly zejména tyto katalogy:

 • The Bright Star Catalogue, 5th revised edition, Hoffleit D., Warren Jr. W., 1991
 • Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue, edition 1989
 • The Washington Double Star Catalogue, Worley C. E., Douglass G. G., 1984
 • The Henry Draper Catalogue, Cannon A. J., Pickering E. C., 1989
 • General Catalogue of Variable Stars, 4th edition, Kholopov at all., 1989,1992
 • Catalogue of Open Cluster Data, 5th edition, Lynga G., 1989
 • Catalogue of Galaktic Globular Clusters, Monella R., 1987
 • Third Reference Catalogue of Bright Galaxies (RC3), de Vaucouleurs R. at all.,1992
 • Nearby Galaxies Catalogue, Schmidt K. H., Boller T., Priebe A., 1993
 • Table of Corespondencis SAO/HD, Morin d., 1973
 • SAO/HD/GC/DM Cross-Index, version 1983
 • WDS/DM/HD/ADS Cross Index, Roman N. G., 1987

Mapa severní a jížní oblohy 2000.0

ZES Brno a HaP 1998. K mapě byla vydána publikace se seznamem jasných objektů a HaP vydala disketu s katalogem všech objektů zobrazených na mapách.

Autoři: RNDr. Oldřich Hlad, Ing. František Hovorka, C.Sc., Mgr. Petr Sojka a Jitka Weiselová.

Obsah: 10295 hvězd do 6.6 magnitudy, z toho 3192 dvojhvězd, 1047 proměnných hvězd, 71 nov a supernov, 201 otevřených hvězdokup, 132 kulových hvězdokup do 12,5 magnitudy, 833 galaxií do 12.5 magnitudy, 237 mlhovin a 87 radiových zdrojů.

Zpracování: Zcela elektronicky vytvořená mapa. Z autorských podkladů vykresleno Autocadem 12 (P.S:). Osvit AMOS Praha. Tisk provedla ZES Brno. Užity byly stejné katalogy jako u ACN 2000.0.

Atlas Coeli Novus 2000.0,

ETC Publishing a HaP Praha 1998. Rozsáhlý katalogvydala HaP v roce 1999 na CD.

Autoři: RNDr. Oldřich Hlad, Ing. František Hovorka,Csc., MGR. Petr Sojka, Jitka Weiselová.

Obsah: hvězdy do 8,3 mg, dvojhvězdy a vícenásobné systémy do 8,3 mg, proměnné hvězdy jasnější v maximu než 8,3 mg, novy a supernovy do roku 1994,galaxie do 13,5 mg, otevřené hvězdokupy do 12,0 mg, 160 dobře dokumentovaných kulových hvězdokup,planetární mlhoviny do 13,0 mg, 1135 emisních a reflexních mlhovin a zbytků supernov, výběr 264 radiových zdrojů. Celkem 85 112 objektů.

Použité katalogy:

 • YCBS, -The Bright Star Catalogue, 5th revised edition, Hoffleit D., Warren Jr. W., 1991, from ADC V/50.
 • SAO, -Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue, edition 1989,from ADC I/131.
 • WDS, -The Washington Double Star Catalogue, Worley C. E., Douglass G. G., 1984, from ADC VII/107, 237.
 • HD -The Henry Draper Catalogue, Cannon A. J., Pickering E. C., 1989, from ADC III/135A.
 • GCVS -General Catalogue of Variable Stars, 4th edition, Kholopov at all., 1989,1992, from ADC II/137. (Také uváděn pod ruskou zkratkou OKPZ)
 • CBD -Constellation Boundary Data, Roman N.G. Rappaport B.N., from ADCVI/42.
 • CSNR/SN --A Catalogue of galactic Supernova Remnants, Gree D.A. 1994, from ADC VII/64.
 • LYNG Catalogue of Open Cluster Data, 5th edition, Lynga G., 1989, from ADC VII/92A.
 • CGC -Catalogue of Galactic Globular Clusters, Monella R., 1987, from ADC VII/103.
 • RC3 Third Reference Catalogue of Bright Galaxies, de Vaucouleurs R. at all.,1992, from ADC VII/155.
 • NGAL -Nearby Galaxies Catalogue, Schmidt K. H., Boller T., Priebe A., 1993 from ADC VII/161.
 • CR0 -Table of Correspondences SAO/HD, Morin d., 1973.
 • CR1 SAO/HD/GC/DM -Cross-Index, Roman N.G., Warren Jr. W.H. Schofield Jr.N.J. version 1983, from ADCIV/12.
 • CR2 WDS/DM/HD/ADS -Cross Index, Roman N. G., 1987, from ADC IV/18.
 • LBN -Lynd's Catalogue of Bright Nebulae, 1962, 1996, from ADC VII/9.
 • LDN -Lynd's Catalogue of Dark Nebulae, 1965, from ADC VII/7A.
 • ACSP- Atlas Coeli 1950.0, Bečvář A., 1964 - dark nebulae.
 • OCR -Optical Catalogue of radio galaxies, Burbidge G.R., Crowne A.H., from ADC VIII/3.
 • 4C -Fourth Cambridge Radio Survey Catalogue, Pilkington J.D.H., Scott P.F., from ADC VIII/4.
 • CSDC -Catalogue of Southern Dark Clouds, Hartley M et all, 1996, from ADC VII/191.
 • SCPN -Strasbourgh-ESO Catalogue of Galactic Planetary Nebulae, Acker et all, from ADC V/84.
 • PK67 Catalogue of Planetary Nebulae, Perek L., Kohoutek L., 1967
 • ACN -Štefánik Observatory Catalogue of Bright Nebulae for ACN 2000.0, Hlad O., Sojka P., 1997.
 • SH (S) -Sharpless, S. A Catalogue of HII Regions, Astrophysical Journal Supl. 4, 257, 1959.
 • MR -A Comparison Catalogue of HII Regions, Maršálková P., Astrophysics and Space Science 27,3,1974.
 • - Study of Reflection Nebulae, S. van den Bergh, The Astronomical Journal vol 71, nr 10, 1966.
 • VD (VDB)-- Catalogue of Reflection nebulae, van den Bergh S., 1966, 1995, from ADC VII/21.
 • VDH -Catalogue of Southern embedded in Nebulosity, van den Bergh S., Herbst W., The Astr. Journal vol 80, nr 3, 1975.
 • GSN -A Systematic Search for galactic Supernova remnants, van den Bergh S., The Astr. Journal Supl. Ser., 38: 119-128.
 • GN -Atlas of Galactic Nebulae I-III, Neckel T., Vehrenberg H., Treugessell-Verlag, 1987.
 • PPM -Catalogue of Positions and Proper Motions, PPM-North, Roeser S. et all, from ADC I/146.
 • PPMS PPM -South Star Catalogue, Bastian U. et all, from ADC 1/193.
 • PPMSS -The Bright Star Supplement to the PPM and PPMS Star Catalogue, Bastian U. et all, from ADC I/206.
 • NGKK -A Catalog of 2810 Nearby Galaxies, Kran-Korteweg R.C., 1986, from ADC VII/98.
 • HIPP -Hipparcos and Tycho Astrometric Catalogue, 1996.

Atlas tvarů a rozložení mlhovin

HaP 1999 (na CD spolu s katalogem k ACN 2000.0). V katalogu jsou obsaženy i soubory pro tvary emisních a reflexních mlhovin, pokud byly v ACN vykresleny tvarem a plochou. Popisy jsou na CD pro ACN 2000.0

Autoři: RNDr. Oldřich Hlad, Mgr. Petr Sojka.

Katalogy publikované v souvislosti s Hvězdářskými ročenkami

V průběhu let 1980 až 2002 byly získány desítky katalogů ze světových databank (zejména ze Štrasburku a Postupimi a Moskvy). Řada z nich byla upravena, data vybrána, upravena a přepočtena jak pro mapová díla, tak pro vhodnou publikaci rozsáhlejších katalogů pro ročenku. Katalogy pro roky 1994 až 1999 připravili O. Hlad, P. Sojka aj. Weiselová, od roku 2000 P. Sojka, který všem katalogům dal konečnou podobu na disketě a návody.

Od roku 1994 byly v souvislosti s HR vydány na disketách katalogy:

1994 - Severní části: Bossův General Catalogue, výběr z Nearby Galaxies Catalogue, výběr z Lund Catalogue (otevřené hvězdokupy – Lyngå, 1987), výběr kulových hvězdokup (Monella, 1987).

1995 - Jižní části: Bossův General Catalogue, výběr z Nearby Galaxies Catalogue, výběr z Lund Catalogue (otevřené hvězdokupy – Lyngå, 1987), výběr kulových hvězdokup (Monella, 1987).

1996 - Yale Catalogue of Bright Stars, 5. Vydání, výběr z katalogu proměnných hvězd, (OKPZ/CGVS, 5. vydání), katalog trigonometrických paralax, (Jenkins).

1997 - The Washington Double Star Catalogue, (Worley 1984) doplněný o identifikaci složek.

1998 - Katalog radiových zdrojů (3C), první část HD katalogu (spektrální Henry Draper Catalogue).

1999 - Pokračování HD katalogu.

2000 - Dokončení HD katalogu.

2001 - První část katalogu 73 000 galaxií (Catalogue of Principal Galaxies – PGS), Paturel, 1989.

2002 - Pokračování PGS katalogu.

Diskety obsahují doplněk k ročence od ing. Vondráka, DrSc.a to efemeridy: pravoúhlé geocentrické souřadnice Slunce, geocentrické rovníkové souřadnice planet s jednodenním intervalem, geocentrické ekliptikální souřadnice planet a zdánlivé polohy vybraných jasných hvězd v desetidenních intervalech.


Poznámky

V tomto textu nejsou uvedeny:

- mapy vyšlé před rokem 1980

- mapy po roce 2002

- otáčivé mapky

- serie map v Říši hvězd

- malé atlásky oblohy

- atlásky v knihách, kalendářích apod.