HR logo HR digitální vydání

Uran

Planeta je na hranici viditelnosti pouhým okem, snadno ji vyhledáme pomocí triedru nebo malého dalekohledu v souhvězdí Ryb, kde se zdržuje po většinu roku s malým výletem do Velryby v únoru a březnu, který je dán blízkostí formální hranice Velryby k ekliptice. Počátkem roku Uran najdeme na večerní obloze, v lednu je na konci občanského soumraku 40° nad jižním obzorem. Období viditelnosti končí během února. Na začátku března je na konci soumraku Uran už jen 4° nad západním obzorem. Konjunkce se Sluncem nastává 29. 3. ve 2 h SEČ, ve 22 h SEČ téhož dne je Uran v největší vzdálenosti od Země (21,051 AU).

Na ranní obloze se planeta znovu vynořuje v červnu. V polovině měsíce je na počátku nautického soumraku 11,5° nad východním obzorem. Po celou noc je planeta viditelná v období okolo opozice se Sluncem, která nastává 3. 10. v 15 h SEČ. Tehdy dosahuje +5,7 mag. Nejblíže Zemi se nachází 2. 10. ve 22 h SEČ (19,040 AU). Od 18. 7., kdy je v 1 h SEČ stacionární, se Uran pohybuje zpětně až do 18. 12., kdy je ve 3 h SEČ opět v zastávce a poté se začíná pohybovat přímo.

Po opozici je Uran pozorovatelný až do konce roku, v zimě už jen na večerní obloze vysoko nad obzorem. Koncem prosince kulminuje na konci astronomického soumraku nad jihem ve výšce 42°, zapadá krátce po půlnoci.