HR logo HR digitální vydání

Venuše

Oproti velmi příznivému roku 2012 je letošní rok z hlediska pozorovatelnosti Venuše slabý. Na začátku ledna ještě najdeme Venuši ráno nízko nad jihovýchodním obzorem, ale už na konci ledna a po několik následujících měsíců je zcela nepozorovatelná. Počátkem roku najdeme Venuši v souhvězdí Hadonoše. Poté se spolu se Sluncem přesouvá souhvězdími Střelce, Kozoroha, Ryb a Berana. Horní konjunkce se Sluncem nastává 28. 3. v 18 h SEČ.

Znovu se Venuše objeví na obloze jako Večernice v červáncích koncem května nízko nad severozápadním obzorem v souhvězdí Býka. Večernicí bude po celý zbytek roku, ale až do konce září je relativně nízko a její viditelnost se omezuje na období občanského a nautického soumraku. Posunuje se přes Blížence, Raka, Lva, Pannu, Štíra a opět Hadonoše do Střelce, kde je 20. 12. ve 21 h SEČ stacionární a začíná se pohybovat zpětně.

Nejlepší viditelnost nastává na přelomu listopadu a prosince. Dne 1. 11. v 9 h SEČ je v největší východní elongaci (47° od Slunce). V tomto období je Venuše nad obzorem i během astronomické noci a na začátku prosince, kdy se na konci astronomického soumraku nachází 4° nad jihozápadním obzorem, 7. 12. dosahuje maximální jasnosti -4,7 mag.

Dne 25. 5. v 1 h SEČ nastává konjunkce Venuše s Merkurem, Venuše se nachází 1,4° jižně. Nízko nad severozápadním obzorem bude ve večerních červáncích pozorovatelná trojice planet Merkur, Venuše a Jupiter. Konjunkce Venuše s Jupiterem pak nastává 28. 5. ve 20 h SEČ, Venuše je 1,0° severně. Další dvě zajímavé konjunkce s účastí Venuše nastávají v září. Nejprve 8. 9. ve 22 h SEČ nastává poměrně těsná konjunkce Venuše s Měsícem, Venuše se nachází 1,2° severně od středu Měsíce, který má tvar tenkého dorůstajícího srpku. Dne 18. 9. ve 22 h SEČ pak nastává konjunkce Venuše se Saturnem, Venuše je 3,5° jižně.