HR logo HR digitální vydání

Venuše

V prvních lednových dnech můžeme Venuši zahlédnout večer nízko nad jihozápadním obzorem, kde zapadá na konci nautického soumraku. Dne 11. 1. ve 13 h SEČ prochází Venuše dolní konjunkcí se Sluncem. O den dříve, 10. 1. ve 21 h SEČ, se ocitá v nejmenší vzdálenosti od Země (0,266 AU). Už na konci ledna se vynořuje z červánků ráno nad jihovýchodním obzorem. Až do konce léta je Jitřenkou.

Nejpříznivější podmínky na pozorování Venuše jsou v únoru a v březnu. Maximální jasnosti (-4,6 mag) dosahuje 15. 2. v 6 h SEČ, největší západní elongace (47° od Slunce) 22. 3. ve 20 h SEČ. Ze souhvězdí Střelce, v němž je 31. 1. ve 20 h stacionární, se v březnu přesune do Kozoroha a v následujících měsících projde souhvězdími Vodnáře, Berana, Býka, Blíženců, Raka a Lva. Od dubna do konce září bude pozorovatelná ráno nízko nad východním až severovýchodním obzorem. V říjnu a listopadu je nepozorovatelná. Horní konjunkce se Sluncem nastává 25. 10. v 9 h SEČ v souhvězdí Panny. Během listopadu a prosince Venuše projde souhvězdími Štíra a Hadonoše do Střelce. Na koci roku se znovu objevuje na večerní obloze nízko nad jihozápadním obzorem. Na konci občanského soumraku je však necelé 4° nad obzorem, zapadá během nautického soumraku.

Dne 18. 8. v 6 h SEČ nastává těsná konjunkce Venuše s Jupiterem, Venuše se nachází 0,2° jižně. Přibližování obou planet můžeme sledovat před východem Slunce nad východním obzorem, nejtěsnější přiblížení nastává až po východu Slunce. Podobně těsná konjunkce s hvězdou Regulus (α Leo) nastává 5. 9. v 18 h SEČ. Protože na počátku září je Venuše pozorovatelná na ranní obloze, konjunkci neuvidíme, ale hvězda by v blízkosti planety měla být dohledatelná triedrem 5. a 6. 9. ráno.