HR logo HR digitální vydání

Eris


Oskulační elementy přepočtené na epochu 23. května 2014:
Velká poloosa: 67,83680 AU
Excentricita: 0,43964
Sklon dráhy: 43,99089°
Argument perihelu: 150,89467°
Délka výstupného uzlu: 35,97903°
Střední anomálie: 203,90670°
Siderická oběžná doba: 558,74 r

(Fyzikální) charakteristika:
Hmotnost: 1,67.1022 kg; 0,0028 MZemě
Hustota: ~ 2 500 kg/m3
Průměr: ~ 1200 km
Rotační perioda: 25,9 h
Gravitační zrychlení: ~ 0,8 m.s-2
Jasnost: ~ 19 mag
Průměrná oběžná rychlost: 3,4 km.s-1
Průměrná povrchová teplota: ~ 40 K
Počet známých přirozených měsíců: 1