HR logo HR digitální vydání

Makemake


Oskulační elementy přepočtené na epochu 23. května 2014:
Velká poloosa: 45,67139 AU
Excentricita: 0,15705
Sklon dráhy: 29,00970°
Argument perihelu: 297,27656°
Délka výstupného uzlu: 79,33046°
Střední anomálie: 155,65385°
Siderická oběžná doba: 308,66 r

(Fyzikální) charakteristika:
Hmotnost: ~ 3×1021 kg; 0,0005 MZemě
Hustota: ~ 2 000 kg/m3
Průměr: ~ 1450 km
Gravitační zrychlení: ~0,4 m.s-2
Jasnost: 16,7 mag (opozice)
Průměrná oběžná rychlost: 4,4 km.s-1
Průměrná povrchová teplota: ~ 40 K
Počet známých přirozených měsíců: 0