HR logo HR digitální vydání

Haumea


Oskulační elementy přepočtené na epochu 23. května 2014:
Velká poloosa: 43,16590 AU
Excentricita: 0,19246
Sklon dráhy: 28,19132°
Argument perihelu: 240,41543°
Délka výstupného uzlu: 121,78788°
Střední anomálie: 208,14390°
Siderická oběžná doba: 283,61 r

(Fyzikální) charakteristika:
Hmotnost: ~ 4,0×1021 kg; 0,0007 MZemě
Hustota: ~ 3000 kg/m3
Průměr - tvar elipsoidu: ~ 1960 km x ~ 1520 km x ~ 995 km
Jasnost: 17,3 mag (opozice)
Průměrná oběžná rychlost: 4,48 km.s-1
Průměrná povrchová teplota: < 50 K
Počet známých přirozených měsíců: 2