HR logo HR digitální vydání

Cefeidy

Cefeidy nepatří mezi objekty příliš sledované našimi pozorovateli. V rámci sekce pozorovatelů proměnných hvězd dostávaly od 60. let minulého století v Československu, resp. České republice přednost polopravidelné proměnné hvězdy a zákrytové dvojhvězdy. Prvotním zájmem je i při sledování cefeid určení okamžiku maxim, méně též minim jasnosti.Předpovědi okamžiků maxim a minim jasnosti pak lze určit podle vztahů (2), resp. (3). I tady se používá pro popis světelné křivky kromě periody a amplitudy světelných změn i parametr Q, vyjadřující míru asymetrie světelné křivky.

V tabulce čtenář nalezne údaje o 25 vybraných klasických cefeidách, které mohou posloužit pro první seznámení s pozorováním tohoto typu proměnných hvězd. Nicméně s nástupem CCD techniky se mohou pozorování cefeid stát přinejmenším vedlejším produktem. Tato pozorování – jednotlivé údaje o hvězdné velikosti, okamžiky maxim či minim, případně celé světelné křivky je možné publikovat v některém zahraničním bulletinu o proměnných hvězdách případně ve věstníku Perseus.

HvězdaRA2000DE2000MoPMmQPoznámky
-h m s° ' "2400 000+dmagmag
U Aql 19 29 21 -07 02 39 34 922.31 7.02393 6.08 6.86 0.30 složka vizuální dvojhvězdy
SZ Aql 19 04 39 01 18 22 35 528.937 17.137939 7.92 9.20 0.37 proměnná P
TT Aql 19 08 14 01 17 55 37 236.10 13.7546 6.46 7.70 0.34 proměnná P
η Aql 19 52 28 01 00 20 36 084.656 7.176641 3.48 4.39 0.32 proměnná P
RT Aur 06 28 34 30 29 35 42 361.155 3.728115 5.00 5.82 0.25 proměnná P
RX Aur 05 01 23 39 57 37 39 075.63 11.623515 7.28 8.02 0.49 proměnná P?
RW Cam 03 54 22 58 39 12 37 389.57 16.41437 8.20 9.10 0.34 proměnná P?
RX Cam 04 04 58 58 39 35 42 766.583 7.912024 7.30 8.07 0.28
TU Cas 00 26 19 51 16 49 41 704.839 2.139298 6.88 8.18 0.31 P1=1.51830 d
δ Cep 22 29 10 58 24 55 36 075.445 5.366266 3.49 4.36 0.25 složka viz. dvojhvězdy
X Cyg 20 43 24 35 35 16 43 830.387 16.386332 5.85 6.91 0.35 proměnná P
SU Cyg 19 44 49 29 15 53 43 301.778 3.8455473 6.44 7.22 0.37 proměnná P
CD Cyg 20 04 27 34 06 44 43 831.167 17.073967 8.35 9.56 0.28 proměnná P
V 532 Cyg 21 20 33 45 28 03 41 706.559 3.283612 8.35 9.30 0.44 proměnná P
W Gem 06 34 57 15 19 50 42 755.191 7.913779 6.54 7.38 0.30 proměnná P
V Lac 22 48 38 56 19 18 28 901.285 4.983458 8.38 9.42 0.25 proměnná P
Z Lac 22 40 52 56 49 46 42 827.123 10.885613 7.88 8.93 0.43 proměnná P
RR Lac 22 41 27 56 25 58 42 776.686 6.416243 8.38 9.30 0.30 proměnná P
T Mon 06 25 13 07 05 09 43 784.615 27.024649 5.58 6.62 0.27 spektr. dvojhvězda
SV Mon 06 21 26 06 28 13 43 794.338 15.23278 7.61 8.88 0.38 proměnná P
AW Per 4 47 46 36 43 22 42 709.059 6.463589 7.04 7.85 0.25 spektr. dvojhvězda
S Sge 19 56 01 16 38 05 42 678.792 8.382086 5.24 6.04 0.31 spektr. dvojhvězda
T Vul 20 51 28 28 15 02 41 705.121 4.435462 5.41 6.09 0.32 proměnná P
U Vul 19 36 38 20 19 59 44 939.58 7.990676 6.73 7.54 0.33
SV Vul 19 51 31 27 27 37 43 086.89 45.0121 6.72 7.79 0.23 proměnná P

Vysvětlivky k tabulce

1. Název proměnné hvězdy. 2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0. 4. Základní minimum M0. 5. Perioda P ve dnech. 6. a 7. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m), vše ve vizuálním oboru V. 8. Parametr asymetrie Q = (Tmax – Tmin)/P.9. Poznámky