HR logo HR digitální vydání

Proměnné hvězdy typu RR Lyrae

Tabulka obsahuje základní údaje pro 48 vybraných krátkoperiodických proměnných hvězd typu RR Lyrae. Pro pozorovatele má sledování těchto pulzujících hvězd stejné přednosti jako u jiných krátkoperiodických proměnných hvězd. Vizuální pozorovatelé by ale měli k pozorování přistupovat obezřetně. Červenavé zabarvení hvězd může ovlivnit kvalitu odhadů. Hvězdy RR Lyrae stály dlouhou dobu stranou zájmu astronomů, ale v poslední době se k nim pozornost obrací stále častěji.

Předpovězené okamžiky maxim či minim jasnosti lze snadno vypočítat užitím vztahů (2) a (3):

JDmax = M0 + P * E, (2)

kde P je perioda světelných změn ve dnech a E epocha, tj. počet cyklů od stanoveného základního okamžiku maxima M0 (ve tvaru, jak je uvedeno v tabulce 5), a

JDmin = M0 + P * (E-Q), (3)

kde kromě výše uvedených veličin najdeme parametr Q, vyjadřující míru asymetrie světelné křivky. Je-li hodnota Q rovna 0.5 je světelná křivka symetrická, většinou je však menší než 0.5 a to znamená, že jasnost soustavy roste rychleji, než klesá.

HvězdaRA2000DE2000MoPMmOborQSpektr. třídaPoznámky
-h m s° ' "2400 000+dmagmag
SW And 00 23 43 29 24 04 53735.538 0.4422618 9.14 10.09 V 0.17 A7-F8 x +
XX And 01 17 27 38 57 02 52628.313 0.72275830 10.08 11.13 V 0.19 A8-F6 x +
SW Aqr 21 15 18 00 04 35 50699.3925 0.45930318 10.37 11.68 V 0.11 A5-G1 +
V341 Aql 20 32 32 00 35 07 52133.583 0.57802117 10.13 11.39 V 0.13 A6-F5 +
X Ari 03 08 31 10 26 45 50752.4650 0.6511601 8.97 9.95 V 0.13 A8-F4 +
RS Boo 14 33 33 31 45 17 52754.451 0.37733896 9.69 10.84 V 0.17 A7-F5 x +
ST Boo 15 30 39 35 47 04 52730.502 0.62229437 10.49 11.41 V 0.19 A7-F7 x +
TW Boo 14 45 06 41 01 44 52746.398 0.53227235 10.63 11.68 V 0.13 F0-F8 +
UY Boo 13 58 46 12 57 06 52749.530 0.6509021 10.25 11.35 p 0.14 A8-F0 +
RW Cnc 09 19 06 29 03 56 52742.3586 0.54720663 10.7 12.6 p 0.13 A5 +
TT Cnc 08 32 55 13 11 28 52722.351 0.56345264 10.72 11.78 V 0.18 A9-F4 x +
W CVn 14 06 28 37 49 41 51956.5355 0.55175667 10.03 10.96 V 0.15 F0-F7 +
RZ CVn 13 45 03 32 39 17 52358.591 0.56739890 10.88 11.92 V 0.17 A8 +
RR Cet 01 32 08 01 20 30 51469.4925 0.55302814 9.10 10.10 V 0.12 A7-F5 +
S Com 12 32 46 27 01 45 52000.401 0.58658631 10.89 12.13 V 0.14 A6-F7
ST Com 13 17 51 20 46 51 52420.433 0.5989275 10.91 11.84 V 0.19 F2-F8
TV CrB 15 22 21 26 52 38 52308.651 0.58461536 10.6 12.2 p 0.15 A8
XZ Cyg 19 32 29 56 23 17 52448.4842 0.4665941 8.9 10.16 V 0.- A5-F5 x +
DM Cyg 21 21 12 32 11 29 52618.3684 0.4198643 10.93 11.99 V 0.13 A9-F6 x +
SU Dra 11 37 57 67 19 47 52746.428 0.66042153 9.18 10.27 V 0.15 F2-F7 +
SW Dra 12 17 47 69 30 38 52695.495 0.56967066 9.94 10.94 V 0.17 A7-F8
XZ Dra 19 09 43 64 51 32 52720.492 0.4764960 9.59 10.65 V 0.20 A6-F6 x +
BK Dra 19 18 21 66 24 48 52721.603 0.59207512 10.59 11.87 V 0.12 A8 +
RR Gem 07 21 34 30 52 59 52648.488 0.39729155 10.62 11.99 V 0.13 A9-F6 x +
SZ Gem 07 53 43 19 16 24 52723.3774 0.50113547 10.98 12.25 V 0.12 A0
TW Her 17 54 31 30 24 38 52123.4234 0.399600104 10.52 11.83 V 0.13 A4-F6
VX Her 16 30 41 18 22 01 52073.4134 0.4553656 9.89 11.21 V 0.14 A4-F4 +
VZ Her 17 13 04 35 58 43 52440.409 0.4403302 10.72 12.04 V 0.13 A6-F4 +
AR Her 16 00 32 46 55 26 52427.4738 0.4699845 10.59 11.63 V 0.20 A7-F3 x +
RR Leo 10 07 43 23 59 30 52746.4007 0.45239634 9.94 11.27 V 0.13 A7-F5 +
SS Leo 11 33 54 -00 02 00 52737.387 0.6263443 10.38 11.56 V 0.12 A7-F6 +
ST Leo 11 38 33 10 33 42 52754.3868 0.477984 10.74 12.02 V 0.15 A6-F8
RR Lyr 19 25 28 42 47 04 51782.501 0.5668173 7.06 8.12 V 0.19 A5-F7 x +
RZ Lyr 18 43 38 32 47 54 52720.630 0.5112424 10.6 12.03 V 0.14 A9-F4 x +
EZ Lyr 18 47 40 35 59 34 52502.3991 0.52526296 10.8 11.8 V 0.10 A7-F4 +
KX Lyr 18 33 15 40 10 23 52542.3141 0.44090347 10.38 11.47 V 0.21 A7-F5
AV Peg 21 52 03 22 34 29 52519.561 0.3903800 9.88 10.92 V 0.17 A7-F6 +
CG Peg 21 41 17 24 46 24 52548.467 0.46713826 10.64 11.58 V 0.17 A7-F6 +?
AR Per 04 17 17 47 24 01 52681.3872 0.42554984 9.92 10.83 V 0.16 A8-F6 +
AN Ser 15 53 31 12 57 40 51715.469 0.5220712 10.40 11.44 V 0.18 A7-F5 x +?
AV Ser 16 03 42 00 35 57 51298.6120 0.48755691 10.84 12.00 V 0.14 F2
RV UMa 13 33 18 53 59 14 52747.573 0.46806641 9.81 11.30 V 0.20 A6-F5 x +
TU UMa 11 29 48 30 04 02 52744.4071 0.55765860 9.26 10.24 V 0.16 A8-F8 +
AB UMa 12 11 15 47 49 44 51274.725 0.599577 10.3 11.7 p 0.30 F2
ST Vir 14 27 39 -00 54 06 52040.3910 0.4108189 10.84 12.08 V 0.12 A6-A8 x?+
UU Vir 12 08 35 -00 27 24 51654.3929 0.47560652 9.89 11.07 V 0.17 A9-F5
AF Vir 14 28 10 06 32 44 51308.398 0.4837315 10.94 12.01 V 0.30 A2 +
AT Vir 12 55 11 -05 27 32 50947.428 0.5257878 10.63 11.82 V 0.12 A7 +

Vysvětlivky k tabulce

1. Název proměnné hvězdy. 2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0. 4. Základní minimum M0. 5. Perioda P ve dnech. 6. a 7. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m). 8. Obor ( V – vizuální, p – fotografické hvězdné velikosti). 9. Parametr asymetrie Q. 10. Spektrální třída. 11. Poznámky – znak “+” značí sekulární změny periody a znak “x” přítomnost Blažkova jevu u dané proměnné hvězdy.