HR logo HR digitální vydání

Miridy

Hvězdy typu Mira Ceti, zvané též miridy nebo dlouhoperiodické pulzující hvězdy, jsou červení obři s periodami čítajícími stovky dnů. Pro mimořádně velkou amplitudu jejich světelných změn (až 10 magnitud) jsou vyhledávaným objektem amatérských pozorovatelů. K jejich oblibě přispívají i nepravidelnosti světelných křivek. Nepravidelně se mění periody, výšky maxim i povšechně tvary světelných křivek. Tabulka 8 přináší údaje o 25 nejjasnějších miridách dobře pozorovatelných z našich zeměpisných šířek. Uvedené předpovědi pokrývají časový úsek od prosince 2017 do ledna 2019.

HvězdaRA2000DE2000MmPDatum maxima
-
R And 00 24 02 38 34 37 5.8 14.9 409.16 26.7.
W And 02 17 33 44 18 18 6.7 14.6 395.93 19.3.
R Aql 19 06 22 08 13 48 5.5 12.0 276 5.9.
R Boo 14 37 11 26 44 12 6.2 13.1 223.40 20.2.
R Cam 14 17 51 83 49 54 7.0 14.4 270.22 2.7.
R CVn 13 48 57 39 32 33 6.5 12.9 328.53 29.8.
R Cas 23 58 25 51 23 20 4.7 13.5 430.46 7.6.
V Cas 23 11 41 59 41 59 7.3 12.8 227.95 6.8.
T Cep 21 09 32 68 29 27 5.2 11.3 388.14 2.7.
ο Cet 02 19 21 -02 58 40 2.0 10.1 331.96 13.2.
S CrB 15 21 24 31 22 03 5.8 14.1 360.26 17.8.
R Cyg 19 36 49 50 11 59 6.1 14.4 426.45 20.5.
RT Cyg 19 43 38 48 46 41 6.4 12.7 190.24 5.6.
Χ Cyg 19 50 34 32 54 51 3.3 14.2 408.05 1.1.2019
R Dra 16 32 40 66 45 18 6.7 13.2 245.60 11.8.
W Dra 18 05 35 65 57 22 8.9 15.4 278.00 10.5.
S Her 16 51 54 14 56 31 6.4 13.8 307.28 30.5.
T Her 18 09 06 31 01 16 6.7 13.6 165.00 25.1.
R Leo 09 47 33 11 25 44 4.4 11.3 309.95 12.3.
U Ori 05 55 49 20 10 31 4.8 13.0 368.30 5.4.
R Ser 15 50 42 15 08 01 5.2 14.4 356.41 20.6.
R Tri 02 37 02 34 15 51 5.4 12.6 266.9 20.5.
R UMa 10 44 38 68 46 33 6.7 13.4 301.68 22.4.
S UMa 12 43 57 61 05 36 7.4 12.3 225.89 24.3.
T UMa 12 36 23 59 29 13 6.6 13.5 256.6 24.3.

Vysvětlivky k tabulce

1. Název proměnné hvězdy. 2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0. 4. a 5. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m), vše v oboru V. 6. Perioda P ve dnech. 7. Datum maxima. Předpovědi okamžiků maxim jsou upřesněny podle posledních pozorování a nemusí vždy přesně odpovídat uvedené sekulární periodě z GCVS. Tabelována jsou všechna maxima jasnosti mirid ve výše uvedeném období včetně těch, která nastávají za nevýhodných pozorovacích podmínek; v tom případě je datum maxima v závorkách.