HR logo HR digitální vydání

Fyzické proměnné hvězdy

Do této části jsme zařadili velmi pestrou skupinu hvězd. Najdete tu kataklyzmické hvězdy reprezentované zejména trpasličími novami, dále symbiotické hvězdy, uhlíkové hvězdy typu R CrB a dvě hvězdy, které se obtížně zařazují mezi nějaký typ. Naši malou ukázku hvězd těchto typů obsahuje tabulka 10. Některé zástupce těchto typů je možné najít také v tabulce zákrytových dvojhvězd s velmi dlouhými periodami (viz tabulka 3).Pro většinu hvězd najdete mapku na http://var2.astro.cz/meduza.

Pro tyto proměnné hvězdy se pozorování zaměřuje na zachycení celé historie světelných změn. Důležité je rovněž včasné zachycení zjasnění, případně zeslabení. Pak bývá vyhlášena kampaň, během níž probíhají souběžně vizuální, fotometrická pozemská a v některých případech i družicová pozorování. Řada hvězd v seznamu se mění také během jediné noci, takže se v mnoha případech vyplatí opakované pozorování nebo měření v rozmezí několika minut.

HvězdaRA2000DE2000TypMmOborCyklusPoznámky
-h m s° ' "typmagmag
Z And 23 33 40 48 49 06 ZAND 7.7 11.3 V 632 outburst každých 10-20 let
QR And 00 19 50 21 56 52 CBSS+E 11.4 13.2 V Irr zákryty P=0.660451 d
RX And 01 04 36 41 17 58 UGZ 10.3 14.8 V 13 spektr.dvojhv.P=0.209893 d
Z Cam 08 25 13 73 06 39 UGZ 10.0 14.5 V 22 spektr. dvojhvězda P=0.289841 d; flickering
XX Cam 04 08 39 53 21 39 RCB: 8.09 9.8 B Irr do r. 1980 minima v délce 94 d
TX CVn 12 44 42 36 45 51 ZAND+ELL 9.34 10.28 V 199.75 spektr. dvojhvězda P=70.8 d
V627 Cas 22 57 41 58 49 12 SR: 12.4 13.24 V 400
R CrB 15 48 34 28 09 24 RCB 5.71 15.2 V Irr na přelomu 2015/16 nejslabší v hlubokém minimu
SS Cyg 21 42 43 43 35 10 UGSS 7.7 12.4 V 50.2 spektr. dvojhvězda P=0.2751300 d
CH Cyg 19 24 33 50 14 29 ZAND+SR+E 5.6 10.1 V 97;725;4700 rychlé změny
AG Dra 16 01 41 66 48 10 ZAND 7.9 10.3 V 548.65
U Gem 07 55 05 22 00 05 UGSS+E 8.2 14.9 V 105.2 zákryty P=0.1769061 d
YY Her 18 14 34 20 59 21 ZAND+ELL 11.1 <14.0 B 589.5
XX Oph 17 43 56 -06 16 09 ? 8.59 10.2 V Irr
AX Per 01 36 23 54 15 02 ZAND 9.5 12.8 V 680.83
GK Per 03 31 12 43 54 17 NA/DQ+UG 0.2 14.0 V 820 spektr. dvojhvězda P=1.996803 d
WZ Sge 20 07 37 17 42 15 UGWZ+E+ZZ 7.0 15.53 V 11900 zákryty ampl=0.2 mag
FG Sge 20 11 56 20 20 04 FF 8.7 18.1 V 50-134; Irr hvězda 12.3 mag (V) jen 8" od FG Sge
V335 Vul 19 23 14 24 27 40 SR+ZAND:|M 11.50 13.90 V 353.64569

Vysvětlivky k tabulce

1. Název proměnné hvězdy. 2. a 3. Rovníkové souřadnice RA a DE vztažené k ekvinokciu 2000.0. 4. Typ proměnnosti (viz HR 2002 nebo GCVS). 5. a 6. Hvězdná velikost v maximu (M) a minimu (m). 7. Obor (V- vizuální, B – modrý). 8. Cyklus změn – je uvedena přibližná perioda ve dnech, případně označení Irr, pokud se mění hvězda nepravidelně.9. Poznámky

Poznámky k tabulce

Z And

Klasifikační prototyp pro symbiotické hvězdy. Velmi komplikované spektrum. Poprvé byl detekován zákryt aktivní hvězdy v létě 2002.V létě 2017 je slabší než 10 mag (V).

QR And

Patří do nové skupiny zdrojů velmi měkkého rentgenového záření. V naší Galaxii je jich známo jen několik.V říjnu 2016 proběhlo minimum (amplituda cca 0.5 mag).

Z Cam

I v r. 2017 proběhla zjasnění nad 11 mag.

R CrB

Po výrazném minimu opět zjasňuje, v srpnu 2017 už na úroveň zhruba 9.5 mag (V).

AG Dra

Příčin světelných změn této symbiotické proměnné hvězdy je mnoho. Významnou roli hraje rezonance oběžné doby soustavy s pulzační periodou rudého obra. Jsou pozorována minima jasnosti s periodou 550.7 dne. V květnu a červnu 2016 došlo k zjasnění o zhruba 0.7 mag (V), po něm se hvězda vrátila na úroveň 9.7 mag (V). Je dlouhodobě zkumána slovenskými astronomy.

YY Her

Mezi odborníky se vedou spory o vysvětlení světelných změn. Polští kolegové Wieçek a kol. (2010) určili orbitální periodu 574.58 d.

XX Oph

Říká se jí „železná hvězda“. Většinu doby tráví v maximu jasnosti a nepředvídatelně se zeslabuje. Naposledy na konci roku 2003. Od poloviny r. 2005je na úrovni 9 mag. Je však monitorována jen vizuálně.

WZ Sge

K poslednímu zjasnění o zhruba 7 mag (V) došlo v létě 2001.

FG Sge

Nedaří se ji zařadit do nějaké skupiny proměnných hvězd. Je kolem ní mlhovina a objevují se podobnosti se známou V838 Mon. V posledních letech je velmi slabá (17 mag) ve V. Ke zjasnění došlo na konci r. 2015, pak klesla zpět k 17 mag.