HR logo HR digitální vydání

Saturn

Saturn

Počátkem roku 2020 je Saturn nepozorovatelný, protože 13. 1. v 16 h nastává konjunkce se Sluncem. Saturn se v té době nachází v souhvězdí Střelce a pohybuje se přímo. V největší vzdálenosti od Země (11,017 au) se planeta ocitá 13. 1. ve 12 h. Postupně se zavírající prstence i letos sledujeme ze severní strany, pozorovatelé na severní polokouli je tedy v nepřevracejícím dalekohledu vidí „shora“.

Na ranní obloze se Saturn začne objevovat koncem února nízko nad jihovýchodním obzorem v těsné formaci společně s Jupiterem a Marsem. Po jarní rovnodennosti přechází Saturn do souhvězdí Kozoroha, kde 31. 3. ve 20 h nastává konjunkce s Marsem (Saturn 0,91° severně).

Dne 11. 5. v 10 h je Saturn v zastávce a poté se pohybuje zpětně. Díky tomu se na počátku července opět vrátí do Střelce. Období nejlepší viditelnosti Saturnu trvá od konce června do konce srpna. Opozice se Sluncem nastává 20. 7. ve 23 h. O den později ve 4 h je Saturn nejblíže Zemi (8,995 au). Kvůli nízké deklinaci vrcholí planeta během opozice jen ve výšce 19° nad jižním obzorem. Jasnost planety v tomto období dosahuje +0,1 mag a velká poloosa prstence má zdánlivý rozměr 20,9", malá poloosa 7,7".

V září je Saturn viditelný v první polovině noci, dne 29. 9. ve 4 h je opět stacionární a poté se až do konce roku pohybuje přímo. Během října a listopadu je Saturn pozorovatelný večer na jihozápadě, společně s Jupiterem. Obě planety se blíží k sobě a 21. 12. v 19 h nastane v souhvězdí Kozoroha, kam se Saturn vrátí v polovině prosince, velmi těsná konjunkce (0,1°) Jupiteru a Saturnu. Ke konjunkci v délce dojde pod naším obzorem, ale od nás budou planety pozorovatelné dvě hodiny před okamžikem konjunkce nad JZ obzorem. Na konci občanského soumraku budou ve výšce 12°. Současně s koncem roku 2020 skončí také období viditelnosti Saturnu na naší obloze.