HR logo HR digitální vydání

Merkur

Merkur

Rok 2020 přinese tři východní a tři západní maximální elongace Merkuru. V lednu je Merkur nepozorovatelný. Dne 10. 1. v 16 h nastává horní konjunkce se Sluncem. V první polovině února následuje období nejlepší viditelnosti na večerní obloze. Maximální východní elongace (18°) Merkur dosáhne 10. 2. ve 14 h. Na začátku února je koncem občanského soumraku ve výšce 6° nad JZ obzorem. Planeta dále stoupá nad obzor, ale její jasnost klesá z -1,0 mag na -0,6 mag v době maximální elongace; 17. 2. večer už bude jen +1,0 mag. Viditelnost Merkuru tím končí.

Následuje dolní konjunkce se Sluncem 26. 2. ve 3 h a největší západní elongace (28°) dne 24. 3. ve 3 h, při níž je Merkur nepozorovatelný. Po horní konjunkci se Sluncem 4. 5. ve 23 h následuje při největší východní elongaci (24°), k níž dojde 4. 6. ve 14 h, druhé období viditelnosti Merkuru na večerní obloze. Okolo 18. května se koncem občanského soumraku objeví 5° nad SZ obzorem, jasnost má okolo -1,0 mag. Dne 22. 5. v 10 h nastává konjunkce (0,88°) s Venuší. Dne 9. 6. klesne jasnost Merkuru na +1,0 mag, na konci občanského soumraku se ztrácí v červáncích 7° nad SZ obzorem.

Následuje dolní konjunkce se Sluncem 1. 7. ve 4 h a maximální západní elongace (20°) dne 22. 7. v 16 h. Při ní bude Merkur na ranní obloze. Dne 20. 7. překročí výška Merkuru nad SV obzorem počátkem občanského soumraku 5° a v následujících dvou dnech mírně poroste. Poté začne klesat a po 3. srpnu bude planeta opět nepozorovatelná. Jasnost po celé období viditelnosti poroste, a to z +0,7 mag na -1,0 mag. Nedaleko Merkuru bude opět Venuše, ke konjunkci tentokrát nedojde. Po horní konjunkci se Sluncem 17. 8. v 16 h bude při největší východní elongaci (26°) dne 1. 10. v 17 h Merkur nepozorovatelný. Další dolní konjunkce se Sluncem nastává 25. 10. v 19 h.

Nejlepší ranní viditelnosti se dočkáme při maximální západní elongaci (19°), jež nastává 10. 11. v 18 h. Merkur se vynoří ráno na počátku občanského soumraku 7° nad VJV obzorem 2. listopadu nedaleko hvězdy Spiky. Tehdy jasnost planety překročí +1,1 mag a bude se zvyšovat až na -0,7 mag na konci tohoto období viditelnosti okolo 25. listopadu, kdy na počátku občanského soumraku bude Merkur opět už jen 5° nad JV obzorem. Na konci roku je Merkur nepozorovatelný, 20. 12. v 5 h nastává horní konjunkce se Sluncem.