HR logo HR digitální vydání

Merkur

Také v roce 2021 nastane tradičních šest maximálních elongací Merkuru, tři východní a tři západní. Poprvé se letos Merkur objevuje v polovině ledna večer nízko nad západním obzorem společně s Jupiterem a nepozorovatelným Saturnem. Největší východní elongace (19°) nastává 24. 1. ve 2 h SEČ. Jasnost Merkuru v tomto období klesá z -0,9 mag v polovině ledna na +1,5 mag na začátku února. Tím toto období viditelnosti končí.

Po dolní konjunkci se Sluncem 8. 2. v 15 h SEČ následuje maximální západní elongace 6. 3. ve 12 h SEČ. Při ní je ale Merkur nepozorovatelný. A po horní konjunkci se Sluncem 19. 4. ve 3 h SEČ přichází druhá letošní maximální východní elongace (22°), která nastává 17. 5. v 7 h SEČ. Merkur se objevuje už koncem dubna. Přibližně 28. 4. máme první šanci jej večer zahlédnout nízko nad západo-severozápadním obzorem v těsné blízkosti Venuše. Jasnost Merkuru je -1,4 mag a v následujícím období klesá. Planeta však stoupá nad obzor a díky tomu se viditelnost zlepšuje až do největší elongace. Dne 25. 5. klesne jasnost na +1,5 mag a Merkur rychle mizí v červáncích.

Následuje dolní konjunkce se Sluncem 11. 6. ve 2 h SEČ a po ní maximální západní elongace (22°) dne 4. 7. ve 21 h SEČ, při které se Merkur nachází na ranní obloze. Planeta je pozorovatelná v období od 28. 6., kdy její jasnost přesáhne +1,4 mag, do 25. 7., kdy jasnost dosahuje -1,5 mag, ale úhlová vzdálenost od Slunce je již příliš malá.

Horní konjunkce se Sluncem pak nastává 1. 8. v 15 h SEČ, následuje maximální východní elongace 14. 9. v 5 h SEČ, při které je Merkur nepozorovatelný. A po dolní konjunkci se Sluncem 9. 10. v 17 h SEČ přijde nejlepší období viditelnosti Merkuru na ranní obloze při největší západní elongaci (18°) dne 25. 10. v 7 h SEČ. Planeta se vynoří z červánků 17. 10., kdy dosáhne jasnosti +1,3 mag. Pozorovatelná bude až do začátku listopadu. Zjasní až na -0,9 mag, ale klesne její deklinace i úhlová vzdálenost od Slunce. Poslední letošní konjunkce Merkuru se Sluncem, a to horní, nastává 29. 11. v 6 h SEČ. Znovu se Merkur objevuje na večerní obloze v závěru roku 2021 nízko nad jihozápadním obzorem společně s Jupiterem, Saturnem a Venuší. Další maximální elongace ale dosáhne až v příštím roce.