HR logo HR digitální vydání

Uran

Planeta je na hranici viditelnosti pouhým okem, avšak můžeme ji snadno vyhledat pomocí triedru či malého dalekohledu. Po celý rok se Uran zdržuje v souhvězdí Berana. Na začátku roku jej zastihneme ve zpětném pohybu, ale již 14. 1. v 15 h SEČ je Uran stacionární a poté se pohybuje přímo až do 20. 8., kdy se v 5 h SEČ letos podruhé ocitne v zastávce a poté se až do konce roku bude opět pohybovat zpětně.

V lednu a únoru je Uran pozorovatelný v první polovině noci. Dne 20. 1. ve 22 h SEČ nastává konjunkce s Marsem (Uran najdeme 1,61° jižně). Planeta v tomto období vrcholí na konci astronomického soumraku ve výšce 52° nad obzorem. V březnu je pak Uran pozorovatelný večer na západě. Koncem března se ale na konci nautického soumraku nachází už jen necelých 12°nad západním obzorem.

Od dubna do druhé poloviny června je Uran nepozorovatelný. Konjunkce se Sluncem nastává 30. 4. ve 21 h SEČ a 1. 5. v 8 h SEČ je Uran nejdále od Země (20,764 au).

Koncem června se Uran stává opět pozorovatelným, tentokrát ráno. V polovině července je počátkem nautického soumraku již 23° nad východním obzorem. Nejlépe je Uran v roce 2021 pozorovatelný od září do konce roku, kdy je nad obzorem po celou noc nebo po většinu noci. Dne 4. 11. v 16 h SEČ dělí Uran od Země nejmenší vzdálenost (18,739 au), opozice se Sluncem nastává 5. 11. v 1 h SEČ. Planeta v tomto období dosahuje +5,6 mag.

Koncem prosince je Uran na konci astronomického soumraku ve výšce 49° nad jihovýchodním obzorem, vrcholí před dvacátou hodinou a zapadá krátce po třetí hodině ranní.