HR logo HR digitální vydání

Venuše

Na začátku roku 2021 je Venuše krátce vidět ráno nízko nad jihovýchodním obzorem, ale už od poloviny ledna je nepozorovatelná. Dne 26. 3. v 8 h SEČ nastává horní konjunkce se Sluncem a 30. 3. v 7 h SEČ dosáhne Venuše největší vzdálenosti od Země (1,723 au).

Znovu se na obloze objevuje na konci června jako Večernice, ale po celé léto se v době občanského a nautického soumraku pohybuje velmi nízko (do 10°) nad severozápadním, později západním až jihozápadním obzorem a jasnost má stabilně -3,9 mag, takže viditelnost Venuše není v tomto období příliš dobrá. Výrazně se zlepší až na podzim. Dne 13. 7. v 15 h nastává těsná konjunkce Venuše s Marsem (0,5°).

V říjnu a listopadu je Venuše jasnou Večernicí ve společnosti Jupiteru a Saturnu. Dne 29. 10. ve 22 h SEČ dosahuje největší východní elongace (47°), 4. 12. v 15 h SEČ pak maximální jasnosti (-4,7 mag). Tehdy najdeme Venuši na konci občanského soumraku ve výšce 11° nad jihozápadním obzorem. Dne 11. 12. v 18 h SEČ se Venuše ocitá v těsné konjunkci (0,07°) s trpasličí planetou Pluto. Úkaz ale nastává velmi nízko nad jihozápadním obzorem a trpasličí planeta je prakticky nepozorovatelná.

Od začátku letošního roku se Venuše pohybuje přímo až do 18. 12., kdy se ve 12 h SEČ ocitá v zastávce v souhvězdí Střelce, a po zbytek roku se pohybuje zpětně. Na konci roku však období viditelnosti Venuše na večerní obloze rychle končí.